Automatski biokemijski analizator (Šestar ID: 1594)

Automatski biokemijski analizator
 • Opći podaci o instrumentu

  Opći opis

  Radna temperatura: +18 ºC do +
  32 ºC
  Relativna vlažnost: 40% do 80%
  Napajanje: 100 do 240 V (60 Hz)
  Potrošnja: < 3500 VA
  Valna duljina: 340 – 800 nm
  Brzina: 400 analiza / sat
  Temperatura reakcije: 37 ºC
  Određivanje: GUK, UREA, AST, ALT,
  GGT, TP, ALB, GPX, SOD, TGC, KOL,
  HDL, LDL, PHOS, FE, CA…

  Uža područja primjene

  Upotreba u veterinarskoj medicini

  Opis na stranicama zavoda/laboratorija

  http://www.pfos.unios.hr/hr/o-fakultetu/ustrojstvo-fakulteta/zavodi-i-katedre/zavod-za-stocarstvo/

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
  Vladimira Preloga 1, Osijek

 • Kontakt osoba I

  Ime i prezime

  Marcela Šperanda

  Titula

  prof.dr.sc.

  E-mail

  marcela.speranda@pfos.hr

  Telefon

  0038531554913

 • Karakteristike

  Model

  Olympus AU400 analyser

  Proizvođač

  Olympus, Tokyo, Japan

  Mrežna (URL) adresa proizvođača

  https://www.olympus-global.com/company/base/office.html

 • Slike
  Automatski biokemijski analizator
  Automatski biokemijski analizator

Natrag