Uređaj za određivanje kvalitete jaja (Šestar ID: 1591)

Uređaj za određivanje kvalitete jaja
 • Opći podaci o instrumentu

  Opći opis

  Automatsko određivanje mase
  jaja, visine bjelanjka, Haugh-ovih
  jedinica i boje žumanjka
  Težina jaja : 30 – 100 g ± 0,1 g
  Visina bjelanjka : 0 – 11 mm ± 0,1 mm
  Boja žumanjka : 1 do 15 prema
  dijagramu boje žumanjka
  Haugh-ove jedinice : 0 – 130
  Svježina: AA: 72 ili više / A: 71-60 /
  B: 59-31/ C: 30 ili manje
  Softver radi na način da prikuplja i
  izračunava prosječnu vrijednost do
  100 podataka, a uređaj prikazuje i
  ispisuje rezultate
  Napajanje: AC 100 – 240 V
  Težina: 12.2 kg

  Uža područja primjene

  Određivanje kvalitete jaja

  Opis na stranicama zavoda/laboratorija

  http://www.pfos.unios.hr/hr/o-fakultetu/ustrojstvo-fakulteta/zavodi-i-katedre/zavod-za-primijenjenu-zootehniku/

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
  Vladimira Preloga 1, Osijek

 • Voditelj instrumenta (Kontakt osoba I)

  Ime i prezime

  Zlata Kralik

  Titula

  izv.prof.dr.sc.

  E-mail

  zlata.kralik@pfos.hr

  Telefon

  0038531554867

 • Karakteristike

  Model

  Egg Multi Tester EMT-5200

  Proizvođač

  RobotMation Co., Ltd, Japan

  Mrežna (URL) adresa proizvođača

  http://www.robotmation.co.jp/keiranemteng.htm

 • Slike
  Uređaj za određivanje kvalitete jaja
  Uređaj za određivanje kvalitete jaja

Natrag