Simultani analizator za toplinsku analizu Diferencijalni pretražni kalorimetar/Termogravimetar (Šestar ID: 1590)

Simultani analizator za toplinsku analizu Diferencijalni pretražni kalorimetar/Termogravimetar
 • Opći podaci o instrumentu

  Skraćeni naziv instrumenta

  STA DSC/TG NETZSCH JUPITER F1 449

  Uža područja primjene

  Istraživanje toplinskih svojstava materijala; metali, polimeri, organski materijali, keramika, kompoziti, itd.

  Namjena instrumenta

  Simultana toplinska analiza omogućuje istovremeno praćenje promjene toplinskih efekata i mase uzorka pri kontroliranom zagrijavanju/hlađenju u temperaturnom intervalu od sobne temperature do 1650 °C. Promjena nosača omogućuje primjenu različitih tehnika,

  Popis usluga

  Temperature transformacija u krutom stanju, talište, kristalište, supanj kristalizacije materijala, staklište, specifični toplinski kapacitet, entalpije transformacija, toplinska stabilnost materijala, oksidacija materijala, kinetika procesa, itd.

  Opis na stranicama zavoda/laboratorija

  Tehnika omogućuje određivanje temperatura faznih transformacija materijala tijekom njegova zagrijavanja/hlađenja te entalpija transformacija. Također omogućuje praćenje toplinske stabilnosti materijala, intervale gubitka mase tijekom razgradnje, udio poje

  Tijelo koje je financiralo nabavku opreme

  Matična ustanova

  Kategorija

  srednja

  Vrsta instrumenta

  termalni analizator

  Vrsta analize

  termalna analiza

  Ključne riječi

  toplinska svojstva, fazne transformacije, talište, kristalište, staklište

  Samostalan/Vezan

  Samostalan instrument

  Trenutno stanje instrumenta

  Potpuno funkcionalan

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
  Aleja narodnih heroja 3, Sisak

  Zavod

  Zavod za fizičku metalurgiju

  Laboratorij

  Laboratorij za razvoj i primjenu materijala

  Grad

  Sisak

  Ulica i broj

  Aleja narodnih heroja 3

  Krilo/Kat/Soba

  Prizemlje, soba 4

 • Uvjeti korištenja

  Način korištenja instrumenta

  samostalni rad - ovlašteni korisnici

  Popis ovlaštenih korisnika

  Izv. prof. dr. sc. Tamara Holjevac Grgurić
  Doc. dr. sc. Ivana Ivanić

  Znanstvena suradnja

  kvalificirana/zadužena osoba radi cjelovitu analizu (priprema, snimanje i interpretacija)

  Je li instrument prenosiv

  ne

  Je li moguće korištenje instrumenta na daljinu (remote)

  ne

 • Kontakt osoba I

  Ime i prezime

  Tamara Holjevac Grgurić

  Titula

  izv. prof. dr. sc.

  E-mail

  tholjev@simet.hr

  Telefon

  ++38544531380

  Faks

  ++38544533378

  Mobitel

  ++385955488308

 • Kontakt osoba II

  Ime i prezime

  Ivana Ivanić

  Titula

  dr. sc.

  E-mail

  iivanic@simet.hr

  Telefon

  ++38544533380

  Faks

  ++38544533378

 • Karakteristike

  Model

  STA NETZSCH JUPITER F1 449

  Princip rada i mjerna tehnika

  DSC/TG ili DTA/TG analiza može se provesti u temperaturnom području 25 °C do 1650 °C, brzinama zagrijavanja/hlađenja 0.01 do 50 K/min. Atmosfera ispitivanja može biti inertna, u argonu ili dušiku, ili reaktivna u kisiku ili na zraku.

  Proizvođač

  NETZSCH, Selb, Germany

 • Slike
  STA DSC/TG, DTA/TG
  STA DSC/TG, DTA/TG

Natrag