Humani vibrometar (Šestar ID: 1574)

Humani vibrometar
 • Opći podaci o instrumentu

  Opći opis

  Radna temperatura: -20 ºC do +
  40 ºC
  Relativna vlažnost: <95%
  Napajanje: 3xAlkalne baterije ili
  12V=
  Mjerni opseg: 10-6000 m/s2, m/s,
  ili m
  Memorija: 3000 izmjerenih
  vrijednosti
  Mjerenje: Troosne humane
  vibracije (ubrzanje, brzinu, pomak)

  Uža područja primjene

  Ergonomija

  Opis na stranicama zavoda/laboratorija

  http://www.pfos.unios.hr/hr/o-fakultetu/ustrojstvo-fakulteta/zavodi-i-katedre/zavod-za-poljoprivrednu-tehniku/

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
  Vladimira Preloga 1, Osijek

 • Kontakt osoba I

  Ime i prezime

  Ivan Plaščak

  Titula

  doc.dr.sc.

  E-mail

  ivan.plascak@pfos.hr

  Telefon

  0038531554883

 • Karakteristike

  Model

  VM30-H

  Proizvođač

  MMF – Metra Mess- und Frequenztechnik

  Mrežna (URL) adresa proizvođača

  https://www.mmf.de/

 • Slike
  Humani vibrometar
  Humani vibrometar

Natrag