Dijagnostički uređaj (Šestar ID: 1573)

Dijagnostički uređaj
 • Opći podaci o instrumentu

  Opći opis

  Radna temperatura: +5 ºC do + 45 ºC
  Relativna vlažnost: <90%
  Napajanje: ~195-253 V (47-65 Hz)
  Snaga: 150 W
  Mjerenje: temperature (120 ºC),
  brzina (8000), udio plina: CO, CO2,
  HC, O2

  Namjena instrumenta

  Motori

  Opis na stranicama zavoda/laboratorija

  http://www.pfos.unios.hr/hr/o-fakultetu/ustrojstvo-fakulteta/zavodi-i-katedre/zavod-za-poljoprivrednu-tehniku/

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
  Vladimira Preloga 1, Osijek

 • Kontakt osoba I

  Ime i prezime

  Drago Kraljević

  Titula

  doc.dr.sc.

  E-mail

  drago.kraljevic@pfos.hr

  Telefon

  0038532343400

 • Karakteristike

  Model

  AVL -DiCom - 4000

  Proizvođač

  AVL Group Headquarters

  Mrežna (URL) adresa proizvođača

  https://www.avl.com/-/avl-group-headquarters-gr-1

 • Slike
  Dijagnostički uređaj
  Dijagnostički uređaj

Natrag