Automatski čitač mikrotitarskih ploča (ELISA čitač) (Šestar ID: 1567)

Automatski čitač mikrotitarskih ploča (ELISA čitač)
 • Opći podaci o instrumentu

  Opći opis

  Radna temperatura: +15 ºC do + 40 ºC
  Relativna vlažnost: do 90%
  Napajanje: 100 do 240 V (50/60 Hz)
  Potrošnja: 100 VA
  Fotometrijska metoda: 1 ili 2 valne
  duljine
  Valna duljina: 400 – 750 nm
  Broj fi ltera: 8
  Brzina očitanja: 6-25 sek
  Određivanje: imunoenzimsko
  određivanje hormona, citokina i
  metabolita

  Uža područja primjene

  Upotreba u veterinarskoj medicini

  Opis na stranicama zavoda/laboratorija

  http://www.pfos.unios.hr/hr/o-fakultetu/ustrojstvo-fakulteta/zavodi-i-katedre/zavod-za-lovstvo-pcelarstvo-i-ribarstvo/

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
  Vladimira Preloga 1, Osijek

 • Kontakt osoba I

  Ime i prezime

  Tihomir Florijančić

  Titula

  prof.dr.sc.

  E-mail

  tihomir.florijancic@pfos.hr

  Telefon

  0038531554920

 • Karakteristike

  Model

  iMark Microplate Reader

  Proizvođač

  Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA, USA

  Mrežna (URL) adresa proizvođača

  https://www.bio-rad.com/

 • Slike
  Automatski čitač mikrotitarskih ploča (ELISA čitač)
  Automatski čitač mikrotitarskih ploča (ELISA čitač)

Natrag