UV - Vis Spektrofotometar (Šestar ID: 1565)

UV - Vis Spektrofotometar
 • Opći podaci o instrumentu

  Opći opis

  Radna temperatura: 10 - 35°C
  Relativna vlažnost: 8 - 80 %
  Napajanje: putem osobnog
  računala, maksimalno 26 W
  Monokromator: Czerny-Turner
  Detektor: 2 silikonske diode
  UV-Vis limitirajuća rezolucija (nm): ≤ 1,5
  Raspon valne duljine (nm): 190 - 1100
  Preciznost valne duljine (nm): ±
  0,07 od 541,94 nm, ± 0,24 od
  260,54 nm
  Spektralna propusnost (nm):
  fi ksirana na 1,5
  Maksimalna brzina skeniranja (nm/
  min): 24000

  Uža područja primjene

  Analiza tla, biljke i gnojiva

  Opis na stranicama zavoda/laboratorija

  http://www.pfos.unios.hr/hr/o-fakultetu/ustrojstvo-fakulteta/zavodi-i-katedre/zavod-za-kemiju-biologiju-i-fiziku-tla/

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
  Vladimira Preloga 1, Osijek

 • Kontakt osoba I

  Ime i prezime

  Irena Jug

  Titula

  prof.dr.sc.

  E-mail

  irena.jug@pfos.hr

  Telefon

  0038531554818

 • Karakteristike

  Model

  Cary 50

  Proizvođač

  Varian Australia Pty Ltd

  Mrežna (URL) adresa proizvođača

  https://www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=6122465

 • Slike
  UV - Vis Spektrofotometar
  UV - Vis Spektrofotometar

Natrag