Uređaj za mikrovalnu digestiju (Šestar ID: 1563)

Uređaj za mikrovalnu digestiju
 • Opći podaci o instrumentu

  Opći opis

  Napon: 230 V
  Frekvencija: 2455 MHz
  Snaga zračenja: 300, 600, 1200 W
  Dimenzije u cm (š x d x v): 50,8 x
  63,5 x 58,4
  Masa: 54,4 kg
  Temperatura: 0 - 300 °C
  Tlak: 800 psi
  Postavke vremena: 0 - 999 min
  Programi: 100 programa s
  maksimalno 5 reakcijskih stanja po
  programu
  Zaslon: LCD

  Uža područja primjene

  Digestija uzoraka tla, biljke i gnojiva

  Opis na stranicama zavoda/laboratorija

  http://www.pfos.unios.hr/hr/o-fakultetu/ustrojstvo-fakulteta/zavodi-i-katedre/zavod-za-kemiju-biologiju-i-fiziku-tla/

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
  Vladimira Preloga 1, Osijek

 • Voditelj instrumenta (Kontakt osoba I)

  Ime i prezime

  Irena Jug

  Titula

  prof.dr.sc.

  E-mail

  irena.jug@pfos.hr

  Telefon

  0038531554818

 • Karakteristike

  Model

  MARS 5

  Proizvođač

  CEM Corporation, North Carolina, USA

  Mrežna (URL) adresa proizvođača

  http://cem.com/

 • Slike
  Uređaj za mikrovalnu digestiju
  Uređaj za mikrovalnu digestiju

Natrag