Spektrofotometar (Šestar ID: 1554)

Spektrofotometar
 • Opći podaci o instrumentu

  Opći opis

  Napajanje: 110 ili 220 VAC/50-60
  Hz, 6A max.
  Radna temperatura: 5 °C – 30 °C
  Raspon valnih duljina: 190 – 1100
  nm
  Podešavanje valne duljine: 0,1 nm
  Točnost: ±0,5 nm
  Način rada: apsorbancija &
  transmitancija
  Fotometrijsko područje: -0,477 do
  3,000 A; 0 do 300 T
  Brzina skeniranja valne duljine:
  60 do 3200 nm/min
  Izvor svjetla: deuterijska žarulja,
  volfram-halogena žarulja

  Uža područja primjene

  Biokemija, kemija, biologija, biotehnologija, medicina

  Opis na stranicama zavoda/laboratorija

  http://www.pfos.unios.hr/hr/o-fakultetu/ustrojstvo-fakulteta/zavodi-i-katedre/zavod-za-kemiju/

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
  Vladimira Preloga 1, Osijek

 • Kontakt osoba I

  Ime i prezime

  Dragan Amić

  Titula

  prof.dr.sc.

  E-mail

  dragan.amic@pfos.hr

  Telefon

  0038531554814

 • Karakteristike

  Model

  UV/VIS 8500 Double-Beam Spectrophotometer

  Proizvođač

  LabAlliance

  Mrežna (URL) adresa proizvođača

  http://www.laboratoryalliance.com/

 • Slike
  Spektrofotometar
  Spektrofotometar

Natrag