Pretražni elektronski mikroskop s emisijom polja Jeol JSM-7800F (Šestar ID: 1548)

Pretražni elektronski mikroskop s emisijom polja Jeol JSM-7800F
 • Opći podaci o instrumentu

  Skraćeni naziv instrumenta

  FE SEM

  Inventarni broj

  4774 (Sveučilište u Rijeci)

  Opći opis

  Pretražni elektronski mikroskop (SEM): vrsta elektronskog mikroskopa koji omogućuje promatranje i karakterizaciju heterogenih organskih i anorganskih materijala na nanometarskoj (nm) i mikrometarskoj (μm) razini.

  SEM omogućuje dobivanje trodimenzionalnih slika površine širokog raspona materijala. Površina koju želimo ispitati ili mikro-obujam kojega želimo analizirati ozračen je dobro fokusiranim elektronskim snopom, koji može raditi raster preko površine u svrhu stvaranja slike ili može biti statičan za elementnu analizu uzorka u jednoj točki. Rezultati međudjelovanja elektrona iz snopa i uzorka mogu biti ili sekundarni elektroni (emitirani iz uzorka) ili povratno raspršeni elektroni (iz elektronskog snopa). Signali se mogu koristiti za ispitivanje različitih karakteristika uzoraka, kao što su topografija površine, kristalografija, kemijski sastav, itd.

  Uža područja primjene

  fizika materijala, površinska fizika, biologija

  Namjena instrumenta

  morfologija površine materijala, veličina i distribucija veličina čestica, homogenost materijala, mehanička oštećenja,određivanje debljine i homogenosti filmova

  Opis na stranicama zavoda/laboratorija

  http://www.phy.uniri.hr/hr/ustroj/laboratoriji/29-hr/ustroj/laboratoriji/1291-laboratorij-za-pretraznu-elektronsku-mikroskopiju.html

  Tijelo koje je financiralo nabavku opreme

  Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH (MZO), Europska komisija

  Naziv projekta u sklopu kojeg je instrument nabavljen

  Razvoj istraživačke infrastrukture na Kampusu Sveučilišta u Rijeci

  Kategorija

  kapitalna

  Vrsta instrumenta

  mikroskop

  Vrsta analize

  površinska analiza

  Primjene

  vizualizacija

  Ključne riječi

  FE SEM, STEM, EDS, pretražna elektronska mikroskopija

  Samostalan/Vezan

  Samostalan instrument

  Trenutno stanje instrumenta

  Potpuno funkcionalan

  Procijenjeni broj korisnika

  20

  Godina proizvodnje

  2014

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište u Rijeci, Centar za mikro- i nanoznanosti i tehnologije
  Radmile Matejčić 2, Rijeka

  Zavod

  Zavod za eksperimentalnu i primijenjenu fiziku

  Laboratorij

  Laboratorij za pretražnu elektronsku mikroskopiju

  Grad

  Rijeka

  Ulica i broj

  Radmile Matejčić 2

  Krilo/Kat/Soba

  O-120

 • Uvjeti korištenja

  Način korištenja instrumenta

  samostalni rad - ovlašteni korisnici, znanstvena suradnja, servis uz naplatu za korisnike izvan sustava MZOS

  Upute za korisnike

  Uzorci za analizu moraju biti u čvrstom agregatnom stanju (čvrsti ili u praškastom obliku), ne smiju sadržavati hlapiva organska otapala i vodu. Nije dozvoljen samostalan rad vanjskim korisnicima na instrumentu - mjerenje i analizu rezultata rade ovlašten

  Popis ovlaštenih korisnika

  doc. dr. sc. Ivna Kavre Piltaver (Odjel za fiziku i Centar za mikro- i nanoznanosti i tehnologije, Sveučilište u Rijeci)
  doc. dr. sc. Ivana Jelovica Badovinac (Odjel za fiziku i Centar za mikro- i nanoznanosti i tehnologije, Sveučilište u Rijeci)
  prof. dr. sc. Mladen Petravić (Odjel za fiziku, Sveučilište u Rijeci)

  Broj istovrsnih instrumenata u ustanovi

  1

  Znanstvena suradnja

  kvalificirana/zadužena osoba radi cjelovitu analizu (priprema, snimanje i interpretacija)

  Je li instrument prenosiv

  ne

  Je li moguće korištenje instrumenta na daljinu (remote)

  ne

 • Voditelj instrumenta (Kontakt osoba I)

  Ime i prezime

  Ivna Kavre Piltaver

  Titula

  docent

  E-mail

  ivna.kavre@uniri.hr

  Telefon

  051 584 618

 • Kontakt osoba II

  Ime i prezime

  Ivana Jelovica Badovinac

  Titula

  docent

  E-mail

  ijelov@uniri.hr

  Telefon

  051 584 607

 • Karakteristike

  Model

  Jeol, JSM 7800F

  Mrežna (URL) adresa instrumenta na stranicama proizvođača

  https://www.jeol.co.jp/en/products/detail/JSM-7800F.html

  Princip rada i mjerna tehnika

  Princip rada pretražnog elektronskog mikroskopa temelji se na detektiranju međudjelovanja elektronskog snopa i uzorka pri čemu na ekranu računala nastaje slika. Primarni elektroni (elektroni koji dolaze iz izvora) ulaze na uzorak te ovisno o njihovim energijama te o debljini, sastavu i svojstvima uzorka bivaju propušteni kroz uzorak bez međudjelovanja ili međudjeluju tako da pri sudaru s uzorkom dolazi do raspršenja (elastično ili neelastično). Kao posljedica međudjelovanja primarnih elektrona s uzorkom mogu se emitirati X-zrake, svjetlost ili elektroni (sekundarni, povratno-raspršeni, transmitirani) koji potječu iz atoma proučavanog uzorka.

  Radno i mjerno područje

  25 - 1 000 000 x

  Proizvođač

  Jeol

  Mrežna (URL) adresa proizvođača

  http://www.jeol.co.jp/en/

  Vijek trajanja

  20 godina

  Ostale tehničke karakteristike

  Schottky katoda s emisijom polja elektrona
  Maksimalnom rezolucijom: 0.8 nm
  Naponom ubrzanja između 0.01 – 30 kV
  Rasponom povećanja: x25 – 1000000

  Mikroskop je opremljen sa sljedećim detektorima:
  - Donji detektor za sekundarne elektrone (LED)
  - Gornji detektor za sekundarne elektrone (UED)
  - Detektor za povratno raspršene elektrone (BED)
  - Detektor za transmitirane elektrone (STED)
  - Energo-disperzivni detektor rendgenskih zraka (EDS) – korišten za analizu elementnog sastava uzorka.

  Popratna i dodatna oprema

  Uređaji za pripremu uzoraka:
  - Uređaj za precizno jetkanje i naprašivanje (Gatan PECS II Model 685) – s dva ionska topa za jetkanje čvrstih uzoraka s nisko-energetskim Ar+ ionima (raspon energija 0.1 – 8 keV). Također se može koristiti za naprašivanje uzoraka s C, Au, Pt/Pd, Cr i Pt.
  - Uređaj za precizno ionsko poliranje (Gatan PIPS II Model 695) – s dva ionska topa za poliranje čvrstih uzoraka s nisko-energetskim Ar+ ionima (raspon energija 0.1 – 8 keV). Primarno se koristi za pripremu uzoraka za pretražnu transmisijsku elektronsku mikroskopiju (STEM).
  - Uređaj za sušenje koji radi na principu kritične točke (Quorum K 850) – korišten za dehidrataciju bioloških uzoraka (zamijenjuje vodu s tekućim CO2).
  - Precizna pila s dijamantnom žicom (Well 3242) – žica iz nehrđajučeg čelika s dijamantnim česticama koristi se za rezanje različitiv vrsta uzoraka. Omogućuje dobivanje glatkih i oštrih rubova.
  - Precizna pila s dijamantnim diskovima (Buehler Iomet 1000) – koristi se za rezanje različitih vrsta materijala (metali, stakla, keramike, plastike, biomaterijali) prouzrokujući minimalne deformacije.

 • Slike
  Pretražni elektronski mikroskop, JSM 7800F
  Pretražni elektronski mikroskop, JSM 7800F
  Detektori
  Detektori
  Titanov oksid na silicijevom supstratu narastan tehnikom depozicije atomskih slojeva
  Titanov oksid na silicijevom supstratu narastan tehnikom depozicije atomskih slojeva
  Zeolit
  Zeolit
  Diatome
  Diatome
  Vlakno celuloze obloženo 50 nm Al2O3 slojem pomoću metode depozicije atomskih slojeva
  Vlakno celuloze obloženo 50 nm Al2O3 slojem pomoću metode depozicije atomskih slojeva
 • Dokumenti
 • Linkovi

Natrag