Prijenosni turbidimetar, TURB 430 IR/T (Šestar ID: 1545)

Prijenosni turbidimetar, TURB 430 IR/T
 • Opći podaci o instrumentu

  Skraćeni naziv instrumenta

  Turbidimetar

  Inventarni broj

  5159

  Opći opis

  Prijenosni uređaj za mjerenje mutnoće u vodi.

  Uža područja primjene

  Hidrogeološka istraživanja.

  Namjena instrumenta

  Mjerenje mutnoće u površinskim i podzemnim vodama.

  Tijelo koje je financiralo nabavku opreme

  Matična ustanova

  Kategorija

  sitna

  Ključne riječi

  turbidimetar, mutnoća vode

  Samostalan/Vezan

  Samostalan instrument

  Trenutno stanje instrumenta

  Potpuno funkcionalan

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Hrvatski geološki institut
  Ulica Milana Sachsa 2, Zagreb

  Zavod

  Zavod za hidrogeologiju i inženjersku geologiju

  Laboratorij

  Hidrokemijski laboratorij

  Krilo/Kat/Soba

  soba 7

 • Uvjeti korištenja

  Broj istovrsnih instrumenata u ustanovi

  1

  Je li instrument prenosiv

  da

  Je li moguće korištenje instrumenta na daljinu (remote)

  ne

 • Kontakt osoba I

  Ime i prezime

  Tamara Marković

  Titula

  Dr. sc.

  E-mail

  tamara.markovic@hgi-cgs.hr

  Telefon

  +38516160734

 • Karakteristike

  Model

  TURB 430 IR/T

  Mrežna (URL) adresa instrumenta na stranicama proizvođača

  https://www.wtw.com/en/products/product-categories/portable-meters/turbidity-meters/turbr-430.html

  Princip rada i mjerna tehnika

  Mutnoća se mjeri usporedbom svjetlosnih efekata koji se javljaju kroz prolaz svjetlosti kroz uzorak i kroz standard. Što je smetnja veća, to je i mutnoća uzorka veća.

  Proizvođač

  WTW

  Mrežna (URL) adresa proizvođača

  https://www.wtw.com/en/home.html

  Nabavna cijena

  12703

  Ostale tehničke karakteristike

  Raspon mjerenja 0,01 – 1100 NTU.

 • Slike
  Prijenosni turbidimetar, TURB 430 IR/T
  Prijenosni turbidimetar, TURB 430 IR/T

Natrag