Oprema za mjerenje vibracija NI CDAQ-9188, NI 9234, NI 9901 (Šestar ID: 1539)

Oprema za mjerenje vibracija NI CDAQ-9188, NI 9234, NI 9901
 • Opći podaci o instrumentu

  Skraćeni naziv instrumenta

  Oprema za mjerenje vibracija NI CDAQ-9188, NI 9234, NI 9901

  Inventarni broj

  4236

  Opći opis

  Oprema za mjerenje vibracija NI CDAQ-9188, NI 9234, NI 9901

  Uža područja primjene

  Inženjerstvo za konstrukcije

  Namjena instrumenta

  Mjerni uređaj

  Opis na stranicama zavoda/laboratorija

  http://www.gradri.uniri.hr/files/znanstveno-istrazivaci-rad/laboratoriji/Katalog_laboratorijske_i_terenske_opreme_GF_Rijeka.pdf

  Tijelo koje je financiralo nabavku opreme

  Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH (MZO), Europska komisija

  Naziv projekta u sklopu kojeg je instrument nabavljen

  Razvoj istraživačke infrastrukture na Kampusu Sveučilišta u Rijeci RC.2.2.06-0001

  Kategorija

  sitna

  Primjene

  građevinarstvo

  Ključne riječi

  Laboratorijska ili terenska ispitivanja iz područja konstrukcije

  Samostalan/Vezan

  Samostalan instrument

  Trenutno stanje instrumenta

  Potpuno funkcionalan

  Procijenjeni broj korisnika

  Godišnje 30

  Godina proizvodnje

  2014

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet
  Radmile Matejčić 3, Rijeka

 • Uvjeti korištenja

  Način korištenja instrumenta

  samostalni rad - ovlašteni korisnici, rad uz pomoć ovlaštenog korisnika, znanstvena suradnja

  Upute za korisnike

  Obratiti se ovlaštenoj osobi

  Cjenik korištenja

  Na upit.

  Popis ovlaštenih korisnika

  Voditelj laboratorija za konstrukcije, laborant laboratorija za konstrukcije, prodekan za znanstveno istraživački rad.

  Znanstvena suradnja

  moguće korištenje uz pomoć kvalificirane/zadužene osobe

  Je li instrument prenosiv

  da

  Je li moguće korištenje instrumenta na daljinu (remote)

  ne

 • Tržišna prilika

  Opis usluge

  Laboratorijska ili terenska ispitivanja.

 • Kontakt osoba I

  Ime i prezime

  Voditelj laboratorija za konstrukcije

  E-mail

  info@gradri.uniri.hr

  Telefon

  +385 51 265 900

  Faks

  +385 51 265 998

 • Karakteristike

  Model

  NI CDAQ-9188, NI 9234, NI 9901

  Mrežna (URL) adresa instrumenta na stranicama proizvođača

  http://www.ni.com/en-rs/support/model.cdaq-9188.html , http://www.ni.com/en-rs/support/model.ni-9234.html

  Radno i mjerno područje

  Vidi rubriku: Detaljne tehničke karakteristike

  Proizvođač

  National Instruments

  Mrežna (URL) adresa proizvođača

  http://www.ni.com/

  Nabavna cijena

  160.125

  Procijenjena trenutna vrijednost opreme

  160.125

  Procijenjena vrijednost nabavke nove opreme istovjetnih karakteristika

  160.125,00

  Vijek trajanja

  2024.

  Ostale tehničke karakteristike

  Vidi rubriku: Detaljne tehničke karakteristike

  Detaljne tehničke karakteristike

  - Ethernet kućište za 8 modula
  - 4 kanala, brzina uzorkovanja 51,2 kS/s/ch
  - Raspon signala ±5 V, rezolucija 24 bita

  Mrežna (URL) adresa s tehničkim karakteristikama

  http://www.gradri.uniri.hr/files/znanstveno-istrazivaci-rad/laboratoriji/Katalog_laboratorijske_i_terenske_opreme_GF_Rijeka.pdf

 • Slike
  Oprema za mjerenje vibracija NI CDAQ-9188, NI 9234, NI 9901
  Oprema za mjerenje vibracija NI CDAQ-9188, NI 9234, NI 9901
 • Dokumenti

Natrag