18T Supravodljivi magnet sa VTI i He3 kriostatom (Šestar ID: 151)

 • Opći podaci o instrumentu

  Kategorija

  kapitalna

  Procijenjeni broj korisnika

  23

  Godina proizvodnje

  2002

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
  , Zagreb

 • Kontakt osoba I

  Ime i prezime

  Mario Basletić

 • Karakteristike

  Proizvođač

  Oxford instruments, Oxfordshire, United Kingdom

  Nabavna cijena

  1000000

  Datum nabave

  1.1.2003

  Vijek trajanja

  12

Natrag