Uređaj za dinamičko cikličko ispitivanje asfaltnih uzoraka, zamora i krutosti asfalta (Šestar ID: 1506)

Uređaj za dinamičko cikličko ispitivanje asfaltnih uzoraka, zamora i krutosti asfalta
 • Opći podaci o instrumentu

  Inventarni broj

  4974

  Opći opis

  Uređaj za dinamičko ispitivanje krutosti i zamora asfalta. Čeljusti za ispitivanje krutosti i zamora na cilindričnim i prizmatičnim uzorcima. PC sa monitorom.

  Uža područja primjene

  Laboratorij za prometnice

  Namjena instrumenta

  Uređaj za ispitivanje

  Opis na stranicama zavoda/laboratorija

  https://www.gradri.uniri.hr/hr/znanstveno-istrazivacki-rad/laboratoriji.html

  Tijelo koje je financiralo nabavku opreme

  Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH (MZO), Europska komisija

  Naziv projekta u sklopu kojeg je instrument nabavljen

  Razvoj istraživačke infrastrukture na Kampusu Sveučilišta u Rijeci (RC.2.2.06-0001)

  Kategorija

  srednja

  Vrsta instrumenta

  uređaj za dinamička ispitivanja

  Vrsta analize

  strukturna analiza

  Primjene

  građevinarstvo

  Ključne riječi

  laboratorijska i terenska ispitivanja iz područja prometnica

  Samostalan/Vezan

  Vezan u eksperimentalnu liniju

  Trenutno stanje instrumenta

  Dijelom funkcionalan

  Procijenjeni broj korisnika

  30

  Godina proizvodnje

  2014

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet
  Radmile Matejčić 3, Rijeka

 • Uvjeti korištenja

  Način korištenja instrumenta

  samostalni rad - ovlašteni korisnici, rad uz pomoć ovlaštenog korisnika, znanstvena suradnja

  Upute za korisnike

  obratiti se ovlastenoj osobi

  Cjenik korištenja

  na upit

  Popis ovlaštenih korisnika

  voditelj laboratorija za prometnice
  laborant laboratorija za prometnice
  prodekan za znanstvenoistraživački rad i međunarodnu suradnju


  Znanstvena suradnja

  moguće korištenje uz pomoć kvalificirane/zadužene osobe

  Je li instrument prenosiv

  ne

  Je li moguće korištenje instrumenta na daljinu (remote)

  ne

 • Tržišna prilika

  Opis usluge

  Laboratorijska ispitivanja / terenska ispitivanja

 • Kontakt osoba I

  Ime i prezime

  Voditelj laboratorija za prometnice

  E-mail

  info@gradri.uniri.hr

  Telefon

  +385 51 265 900

  Faks

  +385 51 265 998

 • Karakteristike

  Model

  Uređaj za dinamičko cikličko ispitivanje asfaltnih uzoraka, zamora i krutosti asfalta

  Mrežna (URL) adresa instrumenta na stranicama proizvođača

  http://www.controls-group.com/eng/special-lists/superpave-bitumen-mixes-fundamental-properties-determination_32

  Radno i mjerno područje

  Vidi rubriku detaljne tehničke karakteristike

  Proizvođač

  Controls

  Mrežna (URL) adresa proizvođača

  http://www.controls-group.com/eng/special-lists/superpave-bitumen-mixes-fundamental-properties-determination_32

  Nabavna cijena

  758750

  Procijenjena trenutna vrijednost opreme

  758750

  Procijenjena vrijednost nabavke nove opreme istovjetnih karakteristika

  758750,00

  Vijek trajanja

  do 2024.

  Ostale tehničke karakteristike

  Vidi rubriku detaljne tehničke karakteristike

  Detaljne tehničke karakteristike

   Temperatura ispitivanja podesiva od -25 do 60 oC,
   Servohidraulički okvir kapaciteta do 30 kN,
   Dimenzije prizmatičnih uzoraka do 70x70x400,
   Promjer cilindričnih uzoraka 100 ili 150 mm

  Mrežna (URL) adresa s tehničkim karakteristikama

  https://www.gradri.uniri.hr/hr/znanstveno-istrazivacki-rad/laboratoriji.html

 • Slike
  dinamički uređaj
  dinamički uređaj
 • Dokumenti
 • Linkovi

Natrag