3D printer (Šestar ID: 1488)

3D printer
 • Opći podaci o instrumentu

  Inventarni broj

  4597

  Opći opis

  -Radna površina 500 x 400 x 200mm
  -PolyJet tehnologija
  -Mogućnost printanja više različitih materijala, 14 kombinacija materijala unutar jednog modela
  -Razlučivost 600 DPI po XY, debljina sloja 0.016mm do 0.03mm

  Namjena instrumenta

  Uređaj za pripremu uzorka, proizvodni uređaj

  Popis usluga

  http://www.gradri.uniri.hr/files/znanstveno-istrazivaci-rad/laboratoriji/Katalog_laboratorijske_i_terenske_opreme_GF_Rijeka.pdf

  Tijelo koje je financiralo nabavku opreme

  Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH (MZO), Europska komisija

  Naziv projekta u sklopu kojeg je instrument nabavljen

  Razvoj istraživačke infrastrukture na Kampusu Sveučilišta Rijeci (EFRR)

  Kategorija

  kapitalna

  Vrsta instrumenta

  3D printer

  Vrsta analize

  eksperimentalna analiza

  Primjene

  građevinarstvo

  Ključne riječi

  3D printer, laboratorijska ispitivanja, terenska ispitivanja, uzorci

  Samostalan/Vezan

  Samostalan instrument

  Trenutno stanje instrumenta

  Potpuno funkcionalan

  Procijenjeni broj korisnika

  30 / god.

  Godina proizvodnje

  2014

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet
  Radmile Matejčić 3, Rijeka

 • Uvjeti korištenja

  Način korištenja instrumenta

  samostalni rad - ovlašteni korisnici, rad uz pomoć ovlaštenog korisnika, znanstvena suradnja

  Upute za korisnike

  Obratiti se ovlaštenoj osobi

  Cjenik korištenja

  Na upit

  Popis ovlaštenih korisnika

  Voditelj laboratorija za hidrotehniku
  Laborant laboratorija za hidrotehniku
  Prodekan za znanstvenoistraživački rad

  Broj istovrsnih instrumenata u ustanovi

  1

  Znanstvena suradnja

  moguće korištenje uz pomoć kvalificirane/zadužene osobe

  Je li instrument prenosiv

  ne

  Je li moguće korištenje instrumenta na daljinu (remote)

  ne

 • Tržišna prilika

  Opis usluge

  Laboratorijska ispitivanja

 • Kontakt osoba I

  Ime i prezime

  Voditelj laboratorija za hidrotehniku

  E-mail

  info@gradri.uniri.hr

  Telefon

  +385 51 265 900

  Faks

  +385 51 265 998

 • Karakteristike

  Model

  Stratasys Objet500 Connex

  Mrežna (URL) adresa instrumenta na stranicama proizvođača

  http://www.stratasys.com/3d-printers/objet-260-500-connex1

  Proizvođač

  Stratasys

  Mrežna (URL) adresa proizvođača

  http://www.stratasys.com/

  Nabavna cijena

  2.75

  Procijenjena trenutna vrijednost opreme

  1.237

  Ostale tehničke karakteristike

  -Radna površina 500 x 400 x 200mm
  -PolyJet tehnologija
  -Mogućnost printanja više različitih materijala, 14 kombinacija materijala unutar jednog modela
  -Razlučivost 600 DPI po XY, debljina sloja 0.016mm do 0.03mm

  Mrežna (URL) adresa s tehničkim karakteristikama

  http://www.gradri.uniri.hr/files/znanstveno-istrazivaci-rad/laboratoriji/Katalog_laboratorijske_i_terenske_opreme_GF_Rijeka.pdf

 • Slike
  3D printer
  3D printer
 • Dokumenti

Natrag