UV/VIS spektrofotometar (Šestar ID: 1455)

 • Opći podaci o instrumentu

  Skraćeni naziv instrumenta

  UV/VIS spektrofotometar

  Inventarni broj

  1575

  Opći opis

  UV/VIS spektrofotometar Cary 50 (Varian Inc., SAD)

  Instrument je u potpunosti funkcionalan, redovito održavan, servisiran i kalibriran.

  Uža područja primjene

  Kemija hrane i kemija u poljoprivredi

  Namjena instrumenta

  Analize različitih sastojaka i parametara u poljoprivredno-prehrambenim proizvodima

  Tijelo koje je financiralo nabavku opreme

  Donacija

  Kategorija

  sitna

  Vrsta instrumenta

  spektrofotometar

  Vrsta analize

  spektroskopska analiza, fizikalno-kemijske analize mošta, vina i dr., spektrofotometrijska analiza

  Primjene

  kemijska analiza sastojaka poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, fizikalno-kemijske analize vina, mošta i sl.

  Samostalan/Vezan

  Samostalan instrument

  Trenutno stanje instrumenta

  Potpuno funkcionalan

  Procijenjeni broj korisnika

  6

  Godina proizvodnje

  1997

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Institut za poljoprivredu i turizam
  Karla Huguesa 8, Poreč

  Zavod

  Zavod za poljoprivredu i prehranu

  Laboratorij

  Vinarski laboratorij

  Grad

  Poreč

  Ulica i broj

  Karla Huguesa 8

  Krilo/Kat/Soba

  I kat, prostorija 3D

 • Uvjeti korištenja

  Način korištenja instrumenta

  samostalni rad - ovlašteni korisnici, znanstvena suradnja

  Broj istovrsnih instrumenata u ustanovi

  3

  Je li instrument prenosiv

  ne

  Je li moguće korištenje instrumenta na daljinu (remote)

  ne

 • Kontakt osoba I

  Ime i prezime

  Igor Lukić

  Titula

  dr. sc.

  E-mail

  igor@iptpo.hr

  Telefon

  00385 52 408 327

  Faks

  00385 52 431 659

 • Kontakt osoba II

  Ime i prezime

  Tina Jerman

  Titula

  mag. ing.

  E-mail

  vinarski@iptpo.hr

  Telefon

  00385 52 408 334

  Faks

  00385 52 431 659

 • Karakteristike

  Model

  Varian Carry 50, program Carry WinUV

  Radno i mjerno područje

  200-900 nm

  Proizvođač

  Varian Inc., Australija

 • Dokumenti

Natrag