Maseni spektrometar sekundarnih iona (Šestar ID: 1427)

Maseni spektrometar sekundarnih iona
 • Opći podaci o instrumentu

  Skraćeni naziv instrumenta

  SIMS

  Inventarni broj

  3714 (Sveučilište u Rijeci)

  Opći opis

  Masena spektroskopija sekundarnih iona (SIMS) je analitička tehnika za elementnu analizu i mjerenje ultraniskih koncentracija primjesa i nečistoća u različitim materijalima i tankim filmovima s posebno značajnom primjenom u fizici poluvodiča i poluvodičkoj tehnologiji. Detekcijske granice su za većinu elemenata u ppm ili čak u ppb području, pa je po tome SIMS jedna od najosjetljivijih tehnika za elementnu analizu.

  SIMS se temelji na detekciji iona (sekundarnih iona) izbijenih s površine uzorka za vrijeme bombardiranja površine energetskim ionima (primarnim ionima). Primarni ioni erodiraju površinu (sputtering), a mali postotak izbačenih atoma ili molekula je ioniziran (sekundarni ioni). Kao izvor primarnih iona naš uređaj koristi ione Cs+, O2+ ili Ar+, a može detektirati pozitivne ili negativne sekundarne ione (atomske i molekularne) u rasponu 1amu do 500 amu, koristeći kvadrupolni maseni analizator.

  U statičkom modu, SIMS se koristi za analizu elemenata na samoj površini uzoraka, a u dinamičkom modu, kroz eroziju površine (stvaranje kratera na površini), za dubinsko profiliranje elemenata. Naš instrument posjeduje i mogućnost detekcije neutralnih atoma i molekula kroz SNMS mode (Masena spektroskopija sekundarnih netralnih čestica, Sputtered Neutral Mass Spectroscopy). Neutralni atomi izbačeni s površine uzoraka za vrijeme ionskog bombardiranja prije ulaska u kvadrupol se ioniziraju pomoću elektronskog izvora.

  Uža područja primjene

  fizika materijala, površinska fizika

  Namjena instrumenta

  analiza elementnog sastava površine, dubinsko profiliranje elemenata

  Tijelo koje je financiralo nabavku opreme

  Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH (MZO), Europska komisija

  Naziv projekta u sklopu kojeg je instrument nabavljen

  Razvoj istraživačke infrastrukture na Kampusu Sveučilišta u Rijeci

  Kategorija

  kapitalna

  Vrsta instrumenta

  spektrometar

  Vrsta analize

  elementna analiza

  Primjene

  analiza elemenata u tragovima

  Ključne riječi

  masena spektrometrija, elementna analiza, dubinsko profiliranje

  Samostalan/Vezan

  Samostalan instrument

  Trenutno stanje instrumenta

  Potpuno funkcionalan

  Procijenjeni broj korisnika

  15

  Godina proizvodnje

  2015

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište u Rijeci, Centar za mikro- i nanoznanosti i tehnologije
  Radmile Matejčić 2, Rijeka

  Zavod

  Zavod za eksperimentalnu i primijenjenu fiziku

  Laboratorij

  Laboratorij za fiziku površina

  Grad

  Rijeka

  Ulica i broj

  Radmile Matejčić 2

  Krilo/Kat/Soba

  O-S20

 • Uvjeti korištenja

  Način korištenja instrumenta

  znanstvena suradnja, servis uz naplatu za korisnike izvan sustava MZOS

  Upute za korisnike

  Uzorci za analizu moraju biti u krutom stanju (čvrsti ili u praškastom obliku), nije dozvoljen samostalan rad vanjskim korisnicima na instrumentu - mjerenje i analizu rezultata rade ovlašteni korisnici.

  Popis ovlaštenih korisnika

  doc. dr. sc. Robert Peter (Odjel za fiziku i Centar za mikro- i nanoznanosti i tehnologije Sveučilište u Rijeci)
  doc. dr. sc. Iva Šarić (Odjel za fiziku i Centar za mikro- i nanoznanosti i tehnologije, Sveučilište u Rijeci)
  doc. dr. sc. Ivana Jelovica Badovinac (Odjel za fiziku i Centar za mikro- i nanoznanosti i tehnologije, Sveučilište u Rijeci)
  prof. dr. sc. Mladen Petravić (Odjel za fiziku, Sveučilište u Rijeci)

  Broj istovrsnih instrumenata u ustanovi

  1

  Znanstvena suradnja

  kvalificirana/zadužena osoba radi cjelovitu analizu (priprema, snimanje i interpretacija)

  Je li instrument prenosiv

  ne

  Je li moguće korištenje instrumenta na daljinu (remote)

  ne

 • Kontakt osoba I

  Ime i prezime

  Robert Peter

  Titula

  doc. dr. sc.

  E-mail

  rpeter@uniri.hr

  Telefon

  051 584 621

  Faks

  051 584 649

 • Kontakt osoba II

  Ime i prezime

  Ivana Jelovica Badovinac

  Titula

  doc. dr. sc.

  E-mail

  ijelov@uniri.hr

  Telefon

  051 584 607

  Faks

  051 584 649

 • Karakteristike

  Model

  Hiden SIMS Workstation

  Mrežna (URL) adresa instrumenta na stranicama proizvođača

  www.hidenanalytical.com/products/for-thin-films-plasma-and-surface-engineering/sims-workstation/

  Princip rada i mjerna tehnika

  SIMS je maseni spektrometar koji koristi ionsko rasprašivanje (tzv. primarni ioni) za dekompoziciju uzorka čija se analiza provodi. Sekundarni ioni, koji se generiraju iz uzorka, se analiziraju pomoću kvadropolnog masenog spektrometra, čime se mjeri maseni spektar. Ionsko rasprašivanje se, također, može koristiti i za dubinsko profiliranje željenog elementa u uzorku.

  Radno i mjerno područje

  raspod masa: 1- 500 amu

  Proizvođač

  Hiden Analytical Ltd., Warrington, Ujedinjeno Kraljevstvo

  Mrežna (URL) adresa proizvođača

  www.hidenanalytical.com/

  Nabavna cijena

  4153000

  Procijenjena vrijednost nabavke nove opreme istovjetnih karakteristika

  -

  Vijek trajanja

  20 godina

  Ostale tehničke karakteristike

  a) ionski top za niskoenergetske ione inertnih ili reaktivnih plinova (IG20):
  - raspon energija 0.5 – 5 keV (O2+ ili Ar+ ioni)
  - širina ionske zrake od 100 μm
  - raster ionske zrake u X-Y smjeru: ±4 mm

  b) cezijev ionski top (IG5C):
  - rasponom energija 0.5 – 5 keV
  - širina ionske zrake od 100 μm
  -raster ionske zrake u X-Y smjeru: ±4 mm

  c) kvadropolni maseni analizator (MAXIM HAL7):
  - raspon: 1- 500 amu
  - kvadropolni maseni filtar s cilindričnim elektrodama promjera 9mm
  - detektor s pulsnim brojačem iona i elektronskim multiplikatorom
  -ionizacijski izvor za analizu rezidualnih plinova (RGA) I masenu spektrometriju neutralnih atoma proizvedenih rasprašivanjem (SNMS spektrometrija)

  d) elektronski top (FG 500 – proizvođač SPECS) – za neutalizaciju površine

 • Slike
  SIMS maseni spektrometar proizvođača "Hiden Analytical"
  SIMS maseni spektrometar proizvođača "Hiden Analytical"
 • Dokumenti
 • Linkovi

Natrag