Atomski apsorpcijski spektrometar Perkin Elmer AAnalyst 800 i FIAS 100 za Hg (hidridna tehnika) (Šestar ID: 1411)

Atomski apsorpcijski spektrometar Perkin Elmer AAnalyst 800 i FIAS 100 za Hg (hidridna tehnika)
 • Opći podaci o instrumentu

  Skraćeni naziv instrumenta

  AAS

  Opći opis

  PerkinElmer AAnalyst 800 je atomski apsorpcijski spektrometar s WinLab32 for AA softwareom. Uređaj ima automatsku zamjenu atomizera što omogućava prelazak sa plamenu na grafitnu tehniku i obrnuto pomoću softwerskih komandi.

  Uža područja primjene

  kemija, geokemija, hidrogeokemija

  Namjena instrumenta

  analiza uzoraka vode i tla

  Kategorija

  srednja

  Vrsta instrumenta

  spektrometar

  Vrsta analize

  spektroskopska analiza

  Primjene

  analiza elemenata u tragovima

  Ključne riječi

  atomski apsorpcijski spektrometar

  Samostalan/Vezan

  Samostalan instrument

  Trenutno stanje instrumenta

  Potpuno funkcionalan

  Godina proizvodnje

  2006

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Geotehnički fakultet
  Hallerova aleja 7, Varaždin

  Zavod

  Zavod za hidrotehniku

  Laboratorij

  Laboratorij za geokemiju okoliša

  Grad

  Varaždin

  Ulica i broj

  Hallerova aleja 7

 • Uvjeti korištenja

  Broj istovrsnih instrumenata u ustanovi

  1

  Je li instrument prenosiv

  ne

  Je li moguće korištenje instrumenta na daljinu (remote)

  ne

 • Voditelj instrumenta (Kontakt osoba I)

  Ime i prezime

  Anita Ptiček Siročić

  Titula

  Docent

  E-mail

  anita.pticek.sirocic@gfv.hr

  Telefon

  042408957

 • Karakteristike

  Model

  Perkin Elmer AAnalyst 800 i FIAS 100 za Hg

  Proizvođač

  PerkinElmer

 • Slike
  Atomski apsorpcijski spektrometar Perkin Elmer AAnalyst 800
  Atomski apsorpcijski spektrometar Perkin Elmer AAnalyst 800

Natrag