Pretražni elektronski mikroskop, JSM 7000F (Šestar ID: 14)Autoriziran

Pretražni elektronski mikroskop, JSM 7000F
 • Opći podaci o instrumentu

  Skraćeni naziv instrumenta

  FE SEM

  Opći opis

  Pretražni elektronski mikroskop s emisijom polja elektrona, FE SEM je vrsta elektronskog mikroskopa pomoću kojeg je moguće dobiti visokorezolucijsku sliku istraživanog objekta.

  Osnovne karakteristike pretražnog elektronskog mikroskopa JSM 7000F su:
  -Optička rezolucija 1,2 nm
  -Rad pri vrlo niskim radnim naponima čime se spriječava površinsko elektrostatsko nabijanje uzorka
  -Simultana analiza kemijskih elemenata (kvalitativna + puna kvantitativna) od berilija do urana (uključujući sve transuranske elemente) u točki, crti i panoramski
  -Pamćenje pojedinih točki, crta ili panorame i njihovo ponovno vraćanje za analizu
  -Mapiranje distribucije kemijskih elemenata u uzorku
  -Dovoljno prostora u komori za rad s prirodnim ili komercijalnim uzorcima
  -Sinkronizirano pomicanje uzoraka po X, Y, Z osi, tiltanje, te okretanje od 0 do 360 o

  Uža područja primjene

  Kemija, Fizika, Znanost o materijalima, Farmaceutika, Stomatologija, Geologija, Minerologija

  Namjena instrumenta

  veličina i morfologija čestica, strukturni defekti, kemijski sastav

  Popis usluga

  analiza funkcionalnih i strukturnih materijala, analiza minerala i geoloških uzoraka, analiza suspendiranih čestica u zraku

  Opis na stranicama zavoda/laboratorija

  http://www.irb.hr/Istrazivanja/Zavodi-i-centri/Zavod-za-kemiju-materijala/Laboratorij-za-sintezu-novih-materijala

  Tijelo koje je financiralo nabavku opreme

  Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH (MZO)

  Naziv projekta u sklopu kojeg je instrument nabavljen

  Sinteza i mikrostruktura metalnih oksida i oksidnih stakala

  Kategorija

  kapitalna

  Vrsta instrumenta

  elektronski mikroskop

  Vrsta analize

  površinska analiza

  Primjene

  vizualizacija

  Ključne riječi

  FE SEM, EDS, pretražna elektronska mikroskopija

  Samostalan/Vezan

  Samostalan instrument

  Trenutno stanje instrumenta

  Potpuno funkcionalan

  Procijenjeni broj korisnika

  500

  Godina proizvodnje

  2005

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Institut Ruđer Bošković
  Bijenička cesta 54, Zagreb

  Zavod

  Zavod za kemiju materijala

  Laboratorij

  LSNM

  Grad

  Zagreb

  Ulica i broj

  Bijenička cesta 54

  Krilo/Kat/Soba

  X/suteren/002A

 • Uvjeti korištenja

  Način korištenja instrumenta

  samostalni rad - ovlašteni korisnici, servis uz naplatu za sve korisnike

  Upute za korisnike

  Uzorci moraju biti u čvrstom agregatnom stanju (npr. oksidi, metali, slitine, keramike, itd.). Ne smiju sadržavati hlapiva organska otapala, vodu i radioaktivne izotope i ne smiju sadržavati eksplozivne komponente. Upite o FE SEM/EDS analizi molimo poslat

  Cjenik korištenja

  Za korisnike iz IRB-a:
  SEM: 130 kn / h
  SEM+EDS: 177.73 kn / h

  Za korisnike iz sustava znanosti:
  SEM: 382,01 kn/h + PDV
  SEM+EDS: 439,61 kn/h + PDV

  Za korisnike izvan sustava znanosti RH:
  SEM: 1.217,72 kn/h + PDV
  SEM+EDS: 1.468,18 kn/h + PDV  Popis ovlaštenih korisnika

  Dr. Josip Bronić (bronic@irb.hr)
  Prof. Marijan Marciuš (mmarcius@irb.hr)
  Dr. Željka Petrović (zpetrov@irb.hr)
  Dr. Stjepko Krehula (krehul@irb.hr)


  Termini tečajeva za korisnike

  jedanput godišnje

  Broj istovrsnih instrumenata u ustanovi

  1

  Servis uz naplatu

  prema raspoloživom cjeniku

  Znanstvena suradnja

  kvalificirana/zadužena osoba radi cjelovitu analizu (priprema, snimanje i interpretacija)

  Je li instrument prenosiv

  ne

  Je li moguće korištenje instrumenta na daljinu (remote)

  ne

 • Tržišna prilika

  Opis tržišne prilike

  -analiza kemijskog sastava (EDS) i morfologije mikro- i nanometarskih čestica stabilnih spojeva
  -analiza poluvodiča (struktura, defekti, nečistoće), vizualizacija
  nano/mikro electroničkih komponenti
  -ekologija (analiza uzoraka zraka, čvrste čestice suspendirane u zraku, npr. azbesti, analiza uzoraka tla)
  -minerologija
  -metalurgija

  Opis usluge

  FE SEM analiza i elementna analiza

 • Voditelj instrumenta (Kontakt osoba I)

  Ime i prezime

  Josip Bronić

  Titula

  Dr.sc.

  E-mail

  bronic@irb.hr

  Telefon

  01 4680 991

  Faks

  01 4680 098

 • Kontakt osoba II

  Ime i prezime

  Marijan Marciuš

  Titula

  Prof. fizike

  E-mail

  mmarcius@irb.hr

  Telefon

  01 456 1111 / ext. 1583

 • Karakteristike

  Model

  Jeol, JSM 7000F

  Mrežna (URL) adresa instrumenta na stranicama proizvođača

  http://www.jeol.co.jp/en/products/list_sem.html

  Princip rada i mjerna tehnika

  Površina ispitivanog uzorka skenira se s vrlo precizno fokusiranim snopom elektrona. Upadni elektronski snop izbija elektrone iz atoma uzorka (sekundarne elektrone) koji se detektiraju na fotomultiplikacijskom detektoru. Pomoću mikroprocesora ovi signali pretvaraju se u električne signale pri čemu na ekranu nastaje realna trodimezionalna slika površine uzorka.
  Elementna mikroanaliza zasniva se na principu da su X-zrake emitirane iz uzorka karakteristične za svaki kemijski element prisutan u uzorku (kvalitativna kemijska analiza). Intezitet karekterističnog X-zračenja proporcionalan je udjelu svakog pojedinog kemijskog elementa u uzorku (kvantitativna kemijska analiza)

  Radno i mjerno područje

  10-500 000 x

  Proizvođač

  Jeol

  Mrežna (URL) adresa proizvođača

  http://www.jeol.co.jp/en/

  Nabavna cijena

  5000000

  Procijenjena vrijednost nabavke nove opreme istovjetnih karakteristika

  5 mil kn

  Vijek trajanja

  20 godina

  Ostale tehničke karakteristike

  Schottky katoda s emisijom polja elektrona
  Optička rezolucija 1,2 nm / 20 kV
  Optička rezolucija 3 nm /5 kV
  Detektor sekundarnih elektrona (SEI)
  Detektor povratno raspršenih elektrona (BEI)
  Spektrometar karekterističnog X-zračenja (EDS) - Oxford Instruments

  Detaljne tehničke karakteristike

  Radni napon: 500 V - 20 kV
  Vakum u komori za uzorke: 10-5 Pa
  Minimalna radna udaljenost: 4 mm
  Maksimalna veličina uzorka: 12 x 12 x 10 mm

  Popratna i dodatna oprema

  Uređaj za naparavanje PECS Gatan 682
  Sušilo u kritičnoj točki Bal-tec CPD 030
  Freeze Dryer LL1500 HETO
  UPS (10 kW)
  Dizelski agregat (12 kW)

 • Slike
  Pretražni elektronski mikroskop, JSM 7000F
  Pretražni elektronski mikroskop, JSM 7000F
  Nanoporous niobium oxide
  Nanoporous niobium oxide
  Hematite microvessels
  Hematite microvessels
  Nanoporous hematite spheres
  Nanoporous hematite spheres
  Manoporous manganese oxide
  Manoporous manganese oxide
 • Linkovi

Natrag