Rendgenski difraktometar PANalyticalX'Pert Powder (Šestar ID: 1352)

Rendgenski difraktometar PANalyticalX'Pert Powder
 • Opći podaci o instrumentu

  Skraćeni naziv instrumenta

  XRD

  Opći opis

  Rendgenski difraktometar koristi se za kvantitativne i kvalitativne rendgenske analize praškastih uzoraka metodom rendgenske difrakcije, a omogućuje određivanje kristalnih struktura, kemijskog sastava, preferiranu orijentaciju i debljinu slojeva.
  Uređaj je opremljen keramičkom rendgenskom cijevi Cu anode (CuKα1 zračenje valne duljine λ=1,5405 Å) za stvaranje rendgenskog zračenja, vertikalnim goniometrom θ-θ geometrije i PIXcel detektorom. Rendgenskim difraktometrom se upravlja pomoću programa X'Pert Quantify, dok se difrakcijske slike očitavaju i identificiraju pomoću programa X'Pert HighScore Plus.

  Uža područja primjene

  Mineralogija, mineralogija glina

  Namjena instrumenta

  Mineraloška analiza praškastih uzoraka

  Tijelo koje je financiralo nabavku opreme

  Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH (MZO), Matična ustanova

  Kategorija

  kapitalna

  Vrsta instrumenta

  rendgenski difraktometar

  Vrsta analize

  mineraloška analiza

  Primjene

  mineralogija, mineralogija glina

  Ključne riječi

  XRD, identifikacija minerala, kvantifikacija minerala, mineralogija glina

  Samostalan/Vezan

  Samostalan instrument

  Trenutno stanje instrumenta

  Potpuno funkcionalan

  Procijenjeni broj korisnika

  3

  Godina proizvodnje

  2009

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Hrvatski geološki institut
  Ulica Milana Sachsa 2, Zagreb

  Zavod

  Svi zavodi

  Laboratorij

  XRD laboratory

  Grad

  Zagreb

  Ulica i broj

  Sachsova 2

  Krilo/Kat/Soba

  Podrum

 • Uvjeti korištenja

  Je li instrument prenosiv

  ne

  Je li moguće korištenje instrumenta na daljinu (remote)

  da

 • Kontakt osoba I

  Ime i prezime

  Nikolina Ilijanić

  Titula

  Dr. sc.

  E-mail

  nilijanic@hgi-cgs.hr

  Telefon

  +38516160744

 • Kontakt osoba II

  Ime i prezime

  Anita Grizelj

  Titula

  Dr. sc.

  E-mail

  agrizelj@hgi-cgs.hr

  Telefon

  +38516160762

 • Karakteristike

  Model

  PANalyticalX'Pert Powder

  Princip rada i mjerna tehnika

  Rendgenska difrakcija na prahu temelji se na difrakciji rendgenskih zraka na mrežnim ravninama kristala. Kao dio elektromagnetskog zračenja valne duljine između 0,01 nm i 10 nm, rendgenske zrake su slične veličini atoma, radi čega se i koriste u mineraloškim analizama. Svaka mrežna ravnina daje difrakcijski maksimum prema kojem se mijenja i kut između upadnog i difraktiranog zračenja (2ϴ). Konverzijom 2ϴ kutova difrakcijskih maksimuma i određenim međumrežnim razmakom moguća je identifikacija minerala, jer svaki mineral ima jedinstvenu difrakcijsku sliku.
  Uzorci za snimanje moraju biti dobro usitnjeni u ahatnom tarioniku, nakon čega se uzorak puni u nosače i stavlja na snimanje.
  Za određivanje minerala glina pomoću XRD-a, potrebno je napraviti orijentirane uzorke, čime se naglašavaju bazalni maksimumi minerala glina. Za izradu orijentiranih uzoraka, potrebno je prvo eliminirati mineralne faze koje smetaju pri identifikaciji minerala glina kao što su karbonati, a zatim izdvojiti glinenu frakciju (<2 µm). Dodatni postupci obuhvaćaju tretiranje etilen glikolom; žarenje na 400°C; žarenje na 550°C; tretiranje s DMSO (dimetil sulfoksid); saturiranje kalijem i sušenje na zraku; saturiranje kalijem i žarenje na 350°C; saturiranje magnezijem i tretiranje glicerolom. Orijentirani uzorci snimani su u području od 4 do 20 ili 30°2θ.

  Proizvođač

  PANalytical

  Mrežna (URL) adresa proizvođača

  www.panalytical.com/Home.htm

  Nabavna cijena

  1300000

  Ostale tehničke karakteristike

  Uređaj je opremljen keramičkom rendgenskom cijevi Cu anode (CuKα1 zračenje valne duljine λ=1,5405 Å) za stvaranje rendgenskog zračenja, vertikalnim goniometrom θ-θ geometrije i PIXcel detektorom. Rendgenskim difraktometrom se upravlja pomoću programa X'Pert Quantify, dok se difrakcijske slike očitavaju i identificiraju pomoću programa X'Pert HighScore Plus.

  Popratna i dodatna oprema

  Keramička peć za žarenje uzoraka

 • Slike
  Rendgenski difraktometar - rendgenska cijev, nosač uzorka i PIXcel detektor
  Rendgenski difraktometar - rendgenska cijev, nosač uzorka i PIXcel detektor
  Rendgenski difraktometar
  Rendgenski difraktometar

Natrag