Zamrzivači za uzorke (Šestar ID: 1341)

 • Opći podaci o instrumentu

  Samostalan/Vezan

  Samostalan instrument

  Trenutno stanje instrumenta

  Potpuno funkcionalan

  Godina proizvodnje

  2015

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Hrvatski šumarski institut
  Cvjetno naselje 41, Jastrebarsko

 • Uvjeti korištenja

  Način korištenja instrumenta

  znanstvena suradnja

  Znanstvena suradnja

  moguće samostalno korištenje

  Je li instrument prenosiv

  da

  Je li moguće korištenje instrumenta na daljinu (remote)

  ne

 • Kontakt osoba I

  Ime i prezime

  dr.sc. Nikola Lacković

  Titula

  dr.sc., dipl.ing. šumarstva

  E-mail

  nikola.lackovic@sumins.hr

  Telefon

  016273000

  Faks

  016273035

Natrag