Real-Time PCR uređaj (Šestar ID: 1268)

Real-Time PCR uređaj
 • Opći podaci o instrumentu

  Skraćeni naziv instrumenta

  StepOnePlus

  Inventarni broj

  6890

  Opći opis

  Veličina bloka – 96 jažica
  Podržani volumen – 10-30 μl
  Raspon temperature – 40C-1000C
  Stabilnost temperature - ± 0,250C
  Optički sistem – LED, emisijski
  fi lteri, fotodiode
  Vrijeme rada – brzi način 40
  minuta; standardni način 2 sata

  Namjena instrumenta

  Umnažanje određenog odsječka DNA u uvjetima in vitro

  Opis na stranicama zavoda/laboratorija

  http://www.pfos.unios.hr/hr/o-fakultetu/ustrojstvo-fakulteta/zavodi-i-katedre/zavod-za-primijenjenu-zootehniku/

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
  Vladimira Preloga 1, Osijek

 • Kontakt osoba I

  Ime i prezime

  Ivona Djurkin Kušec

  Titula

  doc.dr.sc.

  E-mail

  idurkin@pfos.hr

  Telefon

  0038531554868

 • Karakteristike

  Model

  StepOnePlus

  Proizvođač

  Applied Biosystems

  Nabavna cijena

  119

 • Slike
  Real-Time PCR uređaj
  Real-Time PCR uređaj

Natrag