Atomski apsorpcijski spektrofotometar (Šestar ID: 1243)

Atomski apsorpcijski spektrofotometar
 • Opći podaci o instrumentu

  Inventarni broj

  12211

  Opći opis

  Temperatura rada: 10 °C - 35 °C
  Relativna vlaga zraka: 80 % (< 70 % kada
  je temperatura > 30 °C)
  Napajanje: 230 VAC. ±10 %, 230 VA, 50 /
  60 Hz kombinirano
  Optika: optički dvostruke-zrake,
  automatsko prebacivanje na jednu
  zraku tijekom mjerenja
  Aberration-corrected Czerny-Turner
  spektrometar, fotomultiplikator
  Valna duljina: 185,0 - 900,0 nm,
  automatsko podešavanje valne duljine
  (line search mod)
  Propusnost: 0.2, 0.7, 1.3, 2.0 nm
  (automatsko prebacivanje u 4 koraka)
  Način rada lampe: emisija, NON-BGC,
  BGC-D2, BGC-SR
  Pozadinska korekcija: BGC-SR (brza
  reverzibilna metoda) i BGC- D2 (D2
  metoda mjerenja lampom)
  Broj HC lampi: 6 lampi u karuselu, 2
  lampe mogu istodobno raditi (1 mjeri, 1
  je u pripremi za sljedeće mjerenje)
  Izračun koncentracije: pomoću
  kalibracijske krivulje
  Ponavljanje analize: do 20 ponavljanja,
  automatsko isključivanje grešaka
  upotrebom SD; Obrada podataka: izračun
  konačne koncentracije, QA / QC funkcija

  Opis na stranicama zavoda/laboratorija

  http://www.pfos.unios.hr/hr/o-fakultetu/ustrojstvo-fakulteta/zavodi-i-katedre/zavod-za-kemiju-biologiju-i-fiziku-tla/

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
  Vladimira Preloga 1, Osijek

 • Voditelj instrumenta (Kontakt osoba I)

  Ime i prezime

  Irena Jug

  Titula

  prof. dr. sc.

  E-mail

  irena.jug@pfos.hr

  Telefon

  0038531554818

 • Karakteristike

  Model

  AA - 7000 SHIMADZU

  Mrežna (URL) adresa instrumenta na stranicama proizvođača

  https://www.shimadzu.com/an/elemental/aa/aa7000/aa.html

  Nabavna cijena

  154.291

 • Slike
  Atomski apsorpcijski spektrofotometar
  Atomski apsorpcijski spektrofotometar

Natrag