UREĐAJ PIROSEKVENCIRANJE PyroMark Q24 Advanced (Qiagen) (Šestar ID: 1200)

UREĐAJ PIROSEKVENCIRANJE PyroMark Q24 Advanced (Qiagen)
 • Opći podaci o instrumentu

  Skraćeni naziv instrumenta

  UREĐAJ PIROSEKVENCIRANJE PyroMark Q24 Advanced (Qiagen)

  Opći opis

  Pirosekvenciranje do 24 uzorka za određivanje CpG metilacije ili genotipizaciu SNP-ova; stanica za pripremu uzoraka i računalo s programom za analizu rezultata dostupni uz uređaj

  Popis usluga

  pirosekvenciranje / pyrosequencing

  Godina proizvodnje

  2014

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
  , Zagreb

  Zavod

  Zavod za molekularnu biologiju

 • Kontakt osoba I

  Ime i prezime

  AAleksandar Vojta

  E-mail

  vojta@biol.pmf.hr

  Telefon

  +385 1 4606275

 • Slike
  UREĐAJ PIROSEKVENCIRANJE PyroMark Q24 Advanced (Qiagen)
  UREĐAJ PIROSEKVENCIRANJE PyroMark Q24 Advanced (Qiagen)

Natrag