SUŠIONIK memmert 100-800 (Šestar ID: 1189)

SUŠIONIK memmert 100-800
 • Opći podaci o instrumentu

  Skraćeni naziv instrumenta

  SUŠIONIK memmert 100-800

  Godina proizvodnje

  2012

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
  , Zagreb

  Zavod

  Botanički zavod

 • Kontakt osoba I

  Ime i prezime

  Sven Jelaska

  E-mail

  Sven.jelaska@biol.pmf.hr

  Telefon

  +385 1 48-95-568

 • Slike
  SUŠIONIK memmert 100-800
  SUŠIONIK memmert 100-800

Natrag