STERILIZATOR SFB 500 (Šestar ID: 1185)

STERILIZATOR SFB 500
 • Opći podaci o instrumentu

  Skraćeni naziv instrumenta

  STERILIZATOR SFB 500

  Opći opis

  • cirkuliranje zraka tihom zračnom turbinom / forced air circulation by quiet air turbine
  • kontinuirano podešavanje prethodno zagrijanog zraka (za postupke sušenja / continuous adjustment of pre-heated fresh air admixture (for drying processes
  • odzračnica s poklopcem za zaustavljanje /vent connection with restrictor flap
  • mikroprocesorski regulator temperature PID s integriranim autodiagnostičkim sustavom s indikatorom kvara / microprocessor PID-temperature controller with integrated autodiagnostic system with fault indicator
  • Pt100 senzor klase A u 4-žičnom krugu / one Pt100 sensor class A in 4-wire-circuit
  • • integrirani digitalni mjerač vremena (1 min do 99 h 59 min) za isključivanje grijanja u stanju mirovanja / integrated digital timer (1 min. up to 99 h 59 min) to switch off heating to stand-by mode

  Popis usluga

  - suha sterilizacija / dry sterilization - sušenje / drying

  Godina proizvodnje

  2009

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
  , Zagreb

  Zavod

  ZAVOD ZA MIKROBIOLOGIJU I BOTANIČKI ZAVOD/DIVISION OF MICROBIOLOGY & DIVISION OF BOTANY

 • Kontakt osoba I

  Ime i prezime

  DARINKA KAJIĆ

  E-mail

  darinka.kajic@biol.pmf.hr

  Telefon

  01 489-8080

 • Slike
  STERILIZATOR SFB 500
  STERILIZATOR SFB 500

Natrag