INKUBATOR KAMBIČ I-50 (Šestar ID: 1135)

INKUBATOR KAMBIČ I-50
 • Opći podaci o instrumentu

  Skraćeni naziv instrumenta

  INKUBATOR KAMBIČ I-50

  Opći opis

  mikroprocesorska regulacija rada omogućuje precizno podešavanje i održavanje željene temperature
  - sigurnosni termostat isključuje grijač kod eventualnog prekoračenja radne temperature-
  - prirodno kruženje zraka unutar uređaja
  - temperaturno područje: 25-100°C
  - temperaturna sonda PT-100

  Popis usluga

  - inkubacija - održavanje bakterijskih kultura i faga

  Godina proizvodnje

  2002

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
  , Zagreb

  Zavod

  ZAVOD ZA MIKROBIOLOGIJU I BOTANIČKI ZAVOD/DIVISION OF MICROBIOLOGY & DIVISION OF BOTANY

 • Kontakt osoba I

  Ime i prezime

  DARINKA KAJIĆ

  E-mail

  darinka.kajic@biol.pmf.hr

  Telefon

  489-8080

 • Slike
  INKUBATOR KAMBIČ I-50
  INKUBATOR KAMBIČ I-50

Natrag