Preklinička PET kamera, Raytest ClearPET (Šestar ID: 112)Autoriziran

Preklinička PET kamera, Raytest ClearPET
 • Opći podaci o instrumentu

  Skraćeni naziv instrumenta

  ClearPET kamera

  Opći opis

  Pozitron-emisijska tomografijska kamera namijenjena prekliničkim istraživanjima tretiranjem glodavaca.

  Dijagnostika na metaboličkoj i molekularnoj razini.

  Uža područja primjene

  nuklearna medicina, medicinska dijagnostika, molekularna biologija

  Namjena instrumenta

  Dijagnostika metaboličkih i molekularnih promjena u organizmu glodavaca; poglavito dijagnostika tumora, dijabetesa, srčanih i nervnih bolesti.

  Popis usluga

  PET snimanje glodavaca sa radiofarmakom FDG te rekonstrukcija i analiza dobivenih rezultata

  Kategorija

  kapitalna

  Vrsta instrumenta

  PET kamera

  Vrsta analize

  metabolička analiza

  Primjene

  dijagnostika

  Ključne riječi

  PET, nuklearna medicina, pozitron-emisijska tomografija, oslikavanje u medicini

  Trenutno stanje instrumenta

  Potpuno funkcionalan

  Procijenjeni broj korisnika

  20

  Godina proizvodnje

  2011

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Institut Ruđer Bošković
  Bijenička cesta 54, Zagreb

  Grad

  Zagreb

  Ulica i broj

  Bijenička 54

  Krilo/Kat/Soba

  Ciklotronsko krilo 1

 • Uvjeti korištenja

  Način korištenja instrumenta

  znanstvena suradnja, servis uz naplatu za sve korisnike

 • Voditelj instrumenta (Kontakt osoba I)

  Ime i prezime

  Robert Bagarić

  Titula

  dipl. ing. ele

  E-mail

  robert.bagaric@irb.hr

  Mobitel

  +385 98 525780

 • Karakteristike

  Model

  Raytest ClearPET

  Mrežna (URL) adresa instrumenta na stranicama proizvođača

  http://www.raytest.de/index2.html?/pet/clearPET/clearPET.html

  Proizvođač

  Raytest

  Nabavna cijena

  3000000

  Datum nabave

  1.1.2011

  Vijek trajanja

  6 godina

 • Slike
  Raytest ClearPET
  Raytest ClearPET

Natrag