Spektrometrije ionskim snopovima (PIXE, RBS, TOF-ERDA) (Šestar ID: 110)Autoriziran

Spektrometrije ionskim snopovima (PIXE, RBS, TOF-ERDA)
 • Opći podaci o instrumentu

  Skraćeni naziv instrumenta

  Spektrometrije ionskim snopovima

  Opći opis

  - PIXE (particle induced x-ray spectroscopy) tipično koristi snopove protona 2-3 MeV koji ionizacijom unutrašnjih atomskih ljuski pobuđuju emisiju karakterističnih x-zraka elemenata u uzorku. Detekcija x-zraka svih elemenata težih od Na (Z>11) se vrši poluvodičkim Si(Li) ili SDD detektorima. Analiza se može vršiti u zraku vanjskim snopom promjera 1 mm, u vakuumskoj komori široklim snopom (promjera 1 - 8 mm) ili ionskoj mikroprobi (promjera 1 mikrometar)
  - RBS (Rutherford backscattering) je metoda koja koristi detekciju unatrag raspršenih iona snopa, a služi za dubinsko profiliranje elemenata težih od samog snopa (ukoliko se koristi snop He, moguće je analizirati sve elemente teže od Li).
  - PIGE (particle induced gamma emission) tipično koristi snopove protona energija nekoliko MeV-a koji nuklearnim reakcijama pobuđuju jezgre lakih elemenata u uzorku na emisiju gama zračenja. Detekcija se vrši poluvodičkim Ge detektorom, a posebno je osjetljiva ze elemente poput Li, B, Be, F, Na, itd.
  - NRA (nuclear reaction analysis) tipično koristi snopove protona ili deuterona energija nekoliko MeV-a koji nuklearnim reakcijama vode na emisiju čestica. Detekcija se vrši poluvodičkim Si detektorom, a metoda je posebno osjetljiva za lake izotope.
  - TOF ERDA (time of flight elastic recoil detection analysis) je metoda koja koristi snopove težih iona za analizu dubinskih profila koncentracija lakih (izbijenih) atoma sa površine uzoraka (100 - 500 nm). Tipično se koriste snopovi Cl, I, Au iona.

  Tijelo koje je financiralo nabavku opreme

  Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH (MZO), Matična ustanova, Europska komisija, Instrument je izrađen u ustanovi

  Kategorija

  kapitalna

  Vrsta analize

  strukturna analiza

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Institut Ruđer Bošković
  Bijenička cesta 54, Zagreb

 • Voditelj instrumenta (Kontakt osoba I)

  Ime i prezime

  Iva Bogdanović Radović

  Titula

  dr.sc.

  E-mail

  iva@irb.hr

  Telefon

  (01)457 1227

  Faks

  (01)4680239

 • Kontakt osoba II

  Ime i prezime

  Zdravko Siketić

  Titula

  Dr.sc.

  E-mail

  zdravko.siketic@irb.hr

  Telefon

  (01)4561012

  Faks

  (01)4680239

 • Slike
  Komora za raspršenje za PIXE i RBS spektroskopiju
  Komora za raspršenje za PIXE i RBS spektroskopiju
  Komora za raspršenje za TOF-ERDA
  Komora za raspršenje za TOF-ERDA

Natrag