Centrifuga (Eppendorf 5804R)/ Centrifuge (Eppendorf 5804R) (Šestar ID: 1092)

Centrifuga (Eppendorf 5804R)/ Centrifuge (Eppendorf 5804R)
 • Opći podaci o instrumentu

  Skraćeni naziv instrumenta

  Centrifuga (Eppendorf 5804R)/ Centrifuge (Eppendorf 5804R)

  Opći opis

  • fixed-angle rotor za volumene od 1,5 i 2 mL maksimalne brzine 20,913 × g/fixed-angle rotor with adapters for tube formats of 1.5 and 2 mL, maximum speed 20,913 × g
  • swing-bucket rotor za volumene od 15 i 50 mL maksimalne brzine 4,500 × g/swing-bucket rotor with adapters for tube formats of 15 and 50 mL, maximum speed 20,913 × g
  • temperaturni raspon od -9 °C do 40 °C/temperature range from -9° to +40 °C

  Namjena instrumenta

  • centrifugiranje bioloških (biljnih i animalnih) uzoraka/centrifugation of biological samples (plant and animal) • upotreba u istraživanjima i nastavi/for research and educational purposes

  Godina proizvodnje

  2017

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
  , Zagreb

  Zavod

  Zavod za molekularnu biologiju

 • Kontakt osoba I

  Ime i prezime

  Renata Biba

  E-mail

  renata.biba@biol.pmf.hr

  Telefon

  +385(0)1 4826 268

 • Kontakt osoba II

  Ime i prezime

  Petra Cvjetko

  E-mail

  petra.cvjetko@biol.pmf.hr

  Telefon

  +385(0)1 4826 269

 • Slike
  Centrifuga (Eppendorf 5804R)/ Centrifuge (Eppendorf 5804R)
  Centrifuga (Eppendorf 5804R)/ Centrifuge (Eppendorf 5804R)

Natrag