Autoklav Sutjeska (Šestar ID: 1088)

Autoklav Sutjeska
  • Opći podaci o instrumentu

    Skraćeni naziv instrumenta

    Autoklav Sutjeska

    Opći opis

    Električna opskrba / Electric supply : 230 V/50 Hz
    Volumen / Volume : 70 L
    Radni tlak / Working pressure : 0-2,5 bar

    Godina proizvodnje

    1990

  • Ustanova i lokacija

    Ustanova

    Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
    , Zagreb

    Zavod

    Botanički zavod / Division of Botany

  • Kontakt osoba I

    Ime i prezime

    Martina Galeković

    E-mail

    martina.galekovic@biol.pmf.hr

    Telefon

    +385 1 4877 743

  • Slike
    Autoklav Sutjeska
    Autoklav Sutjeska

Natrag