Auto Fyber Analyser A20001 (Šestar ID: 1030)

 • Opći podaci o instrumentu

  Namjena instrumenta

  Utvrđivanje NDF, ADF i sirove vlaknine.

  Kategorija

  sitna

  Godina proizvodnje

  2006

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
  Svetošimunska cesta 25, Zagreb

Natrag