Automatski klima termostat 700 (Šestar ID: 1001)

 • Opći podaci o instrumentu

  Namjena instrumenta

  Ispitivanje klijavosti i energije klijanja sjemena

  Kategorija

  sitna

  Godina proizvodnje

  2008

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
  Svetošimunska cesta 25, Zagreb

 • Kontakt osoba I

  Ime i prezime

  Klaudija Carović-Stanko

  Titula

  doc.dr.sc.

  E-mail

  kcarovic@agr.hr

Natrag