Pregled instrumenata

Brza pretraga →

Peć za žarenje INKO Peć za žarenje INKO (Šestar ID: 2092) Sveučilište u Dubrovniku Katica Butigan
PEĆ ZA ŽARENJE INKO LP-08 PEĆ ZA ŽARENJE INKO LP-08 (Šestar ID: 1172) Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet Maja Novosel
Pećica za ispitivane materijala kod povišene temperature--High temperature furnace (Šestar ID: 417) Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet Robert Mohorić
Pećnica za sušenje i sterilizaciju  Digitheat J.P. SELECTA Pećnica za sušenje i sterilizaciju Digitheat J.P. SELECTA (Šestar ID: 1173) Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet Maja Novosel
PENETROMETAR (Šestar ID: 962) Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet Davorka Čubelić
Penetrometar (Šestar ID: 2710) Poljoprivredni institut Osijek Marija Viljevac
Penetrometar za tlo Penetrometar za tlo (Šestar ID: 1524) Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek Maja Novoselec
Penetrometri (Šestar ID: 1665) Sveučilište Sjever Tina Lukčić
Peptidni analizator (visoko-tlačna tekućinska kromatografija) (Šestar ID: 250) Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Šestar Administrator
perač mikrotitarskih pločica Mindray MW-12A (Šestar ID: 2293) Sveučilište u Zagrebu Tihana Kurtović
Perilica laboratorijskog posuđa (Šestar ID: 1342) Hrvatski šumarski institut Fikret Ahmetović
Perilica rublja Perilica rublja (Šestar ID: 2479) Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet Eva Magovac
Permeametar laboratorijski Permeametar laboratorijski (Šestar ID: 1698) Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet Miljenko Klarić
pH metar (Šestar ID: 1460) Institut za poljoprivredu i turizam Ivana Horvat
pH metar pH metar (Šestar ID: 2322) Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek Maja Novoselec
Ph metar Ph metar (Šestar ID: 2522) Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Andrea Bilić
pH metar (Šestar ID: 2725) Poljoprivredni institut Osijek Marija Viljevac
pH metar (FiveEasy FE20) (Šestar ID: 2665) Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Maja Staničić
pH metar - dvokanalni konduktometar (Šestar ID: 848) Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet Ivona Filipović
pH metar Five Easy plus 20 (Šestar ID: 2487) Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Maja Staničić