Pregled instrumenata

Brza pretraga →

Olympus IX83P2ZF, Japan (Šestar ID: 2862) Hrvatski institut za istraživanje mozga Dora Sedmak
Olympus lupa s kamerom (Šestar ID: 3064) Sveučilište u Dubrovniku Rade Garić
Olympus lupa SZX12 (Šestar ID: 3065) Sveučilište u Dubrovniku Rade Garić
Olympus Stereomikroskop širokog dijametra MVX10 (Šestar ID: 1920) Sveučilište u Rijeci Petra Karanikić
Olympus SZ51 stereomikroskop (Šestar ID: 1303) Hrvatski šumarski institut Fikret Ahmetović
Oprema za dinamičko opažanje građevine (Šestar ID: 1633) Sveučilište Sjever Tina Lukčić
Oprema za električnu tomografiju, Polares 2.0 Oprema za električnu tomografiju, Polares 2.0 (Šestar ID: 1946) Hrvatski geološki institut Iris Bostjančić
Oprema za gel elektroforezu u pulsirajucem polju (Šestar ID: 246) Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet Šestar Administrator
oprema za laboratorij za zaštitu i istraživanje pisane baštine (Šestar ID: 439) Sveučilište u Zadru Šestar Administrator
oprema za laboratorij za zaštitu i istraživanje pisane baštine (Šestar ID: 440) Sveučilište u Zadru Šestar Administrator
Oprema za magnetoteluriku i audiomagnetoteluriku (Šestar ID: 1947) Hrvatski geološki institut Iris Bostjančić
Oprema za magnetska mjerenja (Šestar ID: 589) Institut za fiziku Šestar Administrator
Oprema za minivinifikaciju u pokusnom vinskom podrumu „Minivinifikacija“ (Šestar ID: 3145) Institut za poljoprivredu i turizam Igor Lukić
Oprema za mjerenje vibracija NI CDAQ-9188, NI 9234, NI 9901 Oprema za mjerenje vibracija NI CDAQ-9188, NI 9234, NI 9901 (Šestar ID: 1539) Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet Dino Randić
Oprema za računalnu analizu slike (Šestar ID: 3107) Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Jasmina Lukinac
Oprema za seizmička geofizička istraživanja Oprema za seizmička geofizička istraživanja (Šestar ID: 1761) Hrvatski geološki institut Iris Bostjančić
Oprema za tenzometriju NI CDAQ-9188, NI 9237 8x, NI 9949 8x, NI 9944 8x, NI 9945 8x Oprema za tenzometriju NI CDAQ-9188, NI 9237 8x, NI 9949 8x, NI 9944 8x, NI 9945 8x (Šestar ID: 1538) Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet Dino Randić
Oprema za ultrazvučno ispitivanje Oprema za ultrazvučno ispitivanje (Šestar ID: 1664) Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet Juraj Stella
Oprema za upravljanje i mjerenje u fotonaponskom sustavu i mikromreži Oprema za upravljanje i mjerenje u fotonaponskom sustavu i mikromreži (Šestar ID: 1375) Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva Mario Vašak
Optička emisijska spektrometrija s tinjajućim izbojem (Šestar ID: 247) Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje Šestar Administrator