Pregled instrumenata

Brza pretraga →

Aparat za utvrđivanje sadržaja sirovih proteina (Šestar ID: 1018) Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet Davorka Čubelić
Aparat za utvrđivanje vlažnosti tla. (Šestar ID: 1024) Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet Davorka Čubelić
Aparat za vertikalnu elektroforezu Aparat za vertikalnu elektroforezu (Šestar ID: 1566) Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek Maja Novoselec
Aparatura za ekstrakciju masti po Soxhletu (Šestar ID: 850) Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet Ivona Filipović
Aparatura za sijanje Aparatura za sijanje (Šestar ID: 1408) Hrvatski geološki institut Iris Bostjančić
APD 2000 - difraktometar rendgenskih zraka na prahu APD 2000 - difraktometar rendgenskih zraka na prahu (Šestar ID: 30) Institut Ruđer Bošković Josip Bronić
Apex lokator (Šestar ID: 74) Sveučilište u Rijeci Petra Karanikić
Applied Biosystems 7300 Real Time PCR (Šestar ID: 453) Institut Ruđer Bošković Snježana Mihaljević
Applied Biosystems 7500 Real-time PCRsystem, ABI Prism 7500 (Šestar ID: 159) Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Šestar Administrator
Applied Biosystems Real-Time PCR System 7500 (Šestar ID: 574) Institut za antropologiju Luka Bočkor
Ar-ionski laser "Spectra Physics", model 2020 (Šestar ID: 577) Institut za fiziku Šestar Administrator
Arboradix Arboradix (Šestar ID: 1646) Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet Miljenko Klarić
ARIAMx PCR u stvarnom vremenu (Šestar ID: 2168) Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet Antonela Blažeković
Armfield aerator Armfield aerator (Šestar ID: 1084) Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet Maja Novosel
Armfield Batch Distillation Column UOP3CC Armfield Batch Distillation Column UOP3CC (Šestar ID: 1726) Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Gabrijela Prpić
Arteriograph (Šestar ID: 330) Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet Šestar Administrator
Atomski apsorber (AAS) Atomski apsorber (AAS) (Šestar ID: 603) Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Andrea Bilić
Atomski apsorpcijski spektrofotometar (Šestar ID: 331) Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet Šestar Administrator
Atomski apsorpcijski spektrofotometar Atomski apsorpcijski spektrofotometar (Šestar ID: 1243) Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek Maja Novoselec
Atomski apsorpcijski spektrofotometar Atomski apsorpcijski spektrofotometar (Šestar ID: 1245) Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek Maja Novoselec