Pregled instrumenata

Brza pretraga →

Atomski apsorpcijski spektrometar Perkin Elmer AAnalyst 800 i FIAS 100 za Hg (hidridna tehnika) Atomski apsorpcijski spektrometar Perkin Elmer AAnalyst 800 i FIAS 100 za Hg (hidridna tehnika) (Šestar ID: 1411) Geotehnički fakultet Dragana Dogančić
Atomski apsorpcijski spektrometar s grafitnom tehnikom (Šestar ID: 1650) Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet Anita Štrkalj
ATOMSKI APSORPCIONI SPEKTOMETAR (Šestar ID: 843) Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet Ivona Filipović
Atomski asorpcijski spektrofotometar (Šestar ID: 886) Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet Davorka Čubelić
Atomski emisijski spektrometar uz induktivno spregnutu plazmu (ICP-AES) Atomski emisijski spektrometar uz induktivno spregnutu plazmu (ICP-AES) (Šestar ID: 1636) Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet Miljenko Klarić
ATR instrumentalni dodatak FTIR spektrometru (Šestar ID: 995) Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet Davorka Čubelić
Atrics sustav za dendrorkonološka istraživanja (Šestar ID: 1989) Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet Stjepan Mikac
Auto Fyber Analyser A20001 (Šestar ID: 1030) Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet Davorka Čubelić
AutoAnalyzer, Seak Analytical AA3 (Šestar ID: 650) Institut za oceanografiju i ribarstvo Katarina Božanić
Autoklav (Šestar ID: 931) Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet Davorka Čubelić
Autoklav (Šestar ID: 972) Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet Davorka Čubelić
Autoklav (Šestar ID: 1470) Institut za poljoprivredu i turizam Marina Svorcina
Autoklav All American steriliser 25X Autoklav All American steriliser 25X (Šestar ID: 1085) Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet Maja Novosel
AUTOKLAV KAMBIČ  A-21 AUTOKLAV KAMBIČ A-21 (Šestar ID: 1086) Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet Maja Novosel
Autoklav Kambič A-21 (Šestar ID: 827) Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet Ivona Filipović
Autoklav Nanbei TM-XD50D Autoklav Nanbei TM-XD50D (Šestar ID: 1087) Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet Maja Novosel
Autoklav Sutjeska Autoklav Sutjeska (Šestar ID: 1088) Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet Maja Novosel
Autoklav Systec DX-45 (Šestar ID: 1326) Hrvatski šumarski institut Fikret Ahmetović
Autoklav vertikalni poluautomatski 85l (Šestar ID: 1302) Hrvatski šumarski institut Fikret Ahmetović
Autoklav za steril. IVC sistema (Šestar ID: 399) Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet Šestar Administrator