Pregled instrumenata

Brza pretraga →

APD 2000 - difraktometar rendgenskih zraka na prahu APD 2000 - difraktometar rendgenskih zraka na prahu (Šestar ID: 30) Institut Ruđer Bošković Josip Bronić
Apex lokator (Šestar ID: 74) Sveučilište u Rijeci Petra Karanikić
Applied Biosystems 7300 Real Time PCR (Šestar ID: 453) Institut Ruđer Bošković Snježana Mihaljević
Applied Biosystems 7500 Real-time PCRsystem, ABI Prism 7500 (Šestar ID: 159) Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Šestar Administrator
Applied Biosystems Real-Time PCR System 7500 (Šestar ID: 574) Institut za antropologiju Luka Bočkor
Ar-ionski laser "Spectra Physics", model 2020 (Šestar ID: 577) Institut za fiziku Šestar Administrator
Arboradix Arboradix (Šestar ID: 1646) Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet Miljenko Klarić
Armfield aerator Armfield aerator (Šestar ID: 1084) Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet Maja Novosel
Armfield Batch Distillation Column UOP3CC Armfield Batch Distillation Column UOP3CC (Šestar ID: 1726) Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Gabrijela Prpić
Arteriograph (Šestar ID: 330) Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet Šestar Administrator
Atomski apsorber (AAS) Atomski apsorber (AAS) (Šestar ID: 603) Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Andrea Bilić
Atomski apsorpcijski spektrofotometar (Šestar ID: 331) Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet Šestar Administrator
Atomski apsorpcijski spektrofotometar Atomski apsorpcijski spektrofotometar (Šestar ID: 1243) Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek Maja Novoselec
Atomski apsorpcijski spektrofotometar Atomski apsorpcijski spektrofotometar (Šestar ID: 1245) Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek Maja Novoselec
Atomski apsorpcijski spektrofotometar Perkin Elmer AA700 (Šestar ID: 1285) Hrvatski šumarski institut Fikret Ahmetović
Atomski apsorpcijski spektrometar Atomski apsorpcijski spektrometar (Šestar ID: 731) Institut Ruđer Bošković Marijana Erk
Atomski apsorpcijski spektrometar AAnalyst 600 Perkin Elmer (sa Zeeman korekcijom) Atomski apsorpcijski spektrometar AAnalyst 600 Perkin Elmer (sa Zeeman korekcijom) (Šestar ID: 611) Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada Jasna Jurasovic
Atomski apsorpcijski spektrometar Analyst 800 (Šestar ID: 663) Institut za oceanografiju i ribarstvo Katarina Božanić
Atomski apsorpcijski spektrometar hladnih para za analizu žive Atomski apsorpcijski spektrometar hladnih para za analizu žive (Šestar ID: 743) Institut Ruđer Bošković Vlado Cuculić
Atomski apsorpcijski spektrometar Perkin Elmer Aanalyst 700 Atomski apsorpcijski spektrometar Perkin Elmer Aanalyst 700 (Šestar ID: 1785) Hrvatski geološki institut Marija Horvat