Pregled instrumenata

Brza pretraga →

Alfametal miješalica LM-75 s elektrogrijanjem Alfametal miješalica LM-75 s elektrogrijanjem (Šestar ID: 1534) Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet Marijana Cuculić
ALOKA PROSOUND DIG. (Šestar ID: 154) Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet Šestar Administrator
AlphaGUARD professional radon monitor AlphaGUARD professional radon monitor (Šestar ID: 1077) Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Zoran Šimic
amaZon ETD spektrometar masa amaZon ETD spektrometar masa (Šestar ID: 58) Institut Ruđer Bošković Snježana Kazazić
AMIS 2000 medical mass spectrometer system (Šestar ID: 329) Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet Šestar Administrator
Analitička vaga Analitička vaga (Šestar ID: 729) Institut Ruđer Bošković Marijana Erk
Analitička vaga Analitička vaga (Šestar ID: 1398) Hrvatski geološki institut Tomislav Kurečić
Analitička vaga GF-300-EC (Šestar ID: 1304) Hrvatski šumarski institut Fikret Ahmetović
Analitička vaga KS205 (Šestar ID: 860) Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet Ivona Filipović
Analitička vaga Mettler Toledo (Šestar ID: 858) Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet Ivona Filipović
Analitička vaga MS15KLE, Mettler Toledo (Šestar ID: 1311) Hrvatski šumarski institut Fikret Ahmetović
ANALITIČKA VAGA PRECISA 62A ANALITIČKA VAGA PRECISA 62A (Šestar ID: 1081) Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet Maja Novosel
Analitička vaga Sartprius (Šestar ID: 1278) Hrvatski šumarski institut Fikret Ahmetović
Analitička vaga XS203S, Mettler Toledo (Šestar ID: 1310) Hrvatski šumarski institut Fikret Ahmetović
Analitički HPLC (Šestar ID: 155) Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet Šestar Administrator
Analizator antibiotika - charm II. 600 (Šestar ID: 156) Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet Šestar Administrator
Analizator C, H, N, S automatski (Šestar ID: 450) Institut Ruđer Bošković Biserka Špoljar
Analizator CE 440 (Šestar ID: 157) Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje Šestar Administrator
Analizator impedancije Analizator impedancije (Šestar ID: 108) Institut Ruđer Bošković Luka Pavić
Analizator mikrovalnih mreža s priborom (Šestar ID: 1826) Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva Josipa Čalić