Pregled instrumenata

Brza pretraga →

Affymetrix GeneChip System 3000 7G (Šestar ID: 153) Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet Šestar Administrator
AFM sustav za mikroskopiju atomskih sila (Bruker) AFM sustav za mikroskopiju atomskih sila (Bruker) (Šestar ID: 39) Institut Ruđer Bošković Nadica Ivošević DeNardis
Afrometar (Šestar ID: 1461) Institut za poljoprivredu i turizam Ivana Horvat
Agilent 2100 bioanalizator (Šestar ID: 328) Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet Šestar Administrator
Agilent 2100 bioanalyzer (Šestar ID: 1294) Hrvatski šumarski institut Fikret Ahmetović
Agilent AssayMAP BRAVO automatizirana platforma za pripravu tekućih uzoraka u proteomici Agilent AssayMAP BRAVO automatizirana platforma za pripravu tekućih uzoraka u proteomici (Šestar ID: 744) Institut Ruđer Bošković Amela Hozić
Agilent Bioanalyzer 2100 Agilent Bioanalyzer 2100 (Šestar ID: 794) Institut Ruđer Bošković Oliver Vugrek
Agilent micročip skener visoke rezolucije Agilent micročip skener visoke rezolucije (Šestar ID: 60) Institut Ruđer Bošković Oliver Vugrek
Agilent Precision Impedance Analyzer 4294A with temperature controller unit (Šestar ID: 576) Institut za fiziku Šestar Administrator
Agilent Technologies 2-kanalni digitalni osciloskop, 100MHZ Agilent Technologies 2-kanalni digitalni osciloskop, 100MHZ (Šestar ID: 1404) Sveučilište u Dubrovniku Adriana Lipovac
Agilent Technologies N9000A CXA Vektorski analizator signala Agilent Technologies N9000A CXA Vektorski analizator signala (Šestar ID: 1403) Sveučilište u Dubrovniku Adriana Lipovac
Agilent Technologies N9310A RF Generator signala 9 kHz do 3 GHz Agilent Technologies N9310A RF Generator signala 9 kHz do 3 GHz (Šestar ID: 1399) Sveučilište u Dubrovniku Adriana Lipovac
Agilent Technologies N9320B Analizator spektra, 3 GHz Agilent Technologies N9320B Analizator spektra, 3 GHz (Šestar ID: 1400) Sveučilište u Dubrovniku Adriana Lipovac
Agilent Technologies N99912A FieldFox prenosivi RF analizator Agilent Technologies N99912A FieldFox prenosivi RF analizator (Šestar ID: 1401) Sveučilište u Dubrovniku Adriana Lipovac
Agilent Technologies X-Series EXG Vektorski generator signala, 9kHz do 3GHz Agilent Technologies X-Series EXG Vektorski generator signala, 9kHz do 3GHz (Šestar ID: 1402) Sveučilište u Dubrovniku Adriana Lipovac
AKTA Prime Plus uređaj za pročišćavanje proteina (GE Healthcare) (Šestar ID: 91) Sveučilište u Rijeci Petra Karanikić
Aktivna mrežna oprema (Šestar ID: 448) Institut Ruđer Bošković Ana Šantić
Akustički profilator morskih struja s priborom (Šestar ID: 449) Institut Ruđer Bošković Šestar Administrator
Alfa spektrometar (Šestar ID: 819) Institut Ruđer Bošković Rajko Kušić
Alfa spektrometar (sustav dvije komore s pripadajućom elektronikom i programskom podrškom) (Šestar ID: 609) Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada Šestar Administrator