Pregled instrumenata

Brza pretraga →

UV-vis spektrometar (Šestar ID: 785) Autoriziran Institut Ruđer Bošković Nikola Basarić
UV-VIS spektrometar UV-VIS spektrometar (Šestar ID: 3405) Institut Ruđer Bošković Ana Palčić
UV/VIS 1700 Shimadzu spektrofotometar (Šestar ID: 2371) Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet Slaven Jurić
UV/VIS Spektrofotometar UV/VIS Spektrofotometar (Šestar ID: 839) Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet Sanja Slunjski
UV/VIS spektrofotometar (Šestar ID: 1455) Institut za poljoprivredu i turizam Igor Lukić
UV/VIS Spektrofotometar (Šestar ID: 2721) Poljoprivredni institut Osijek Marija Viljevac
UV/VIS spektrofotometar UV/VIS spektrofotometar (Šestar ID: 3044) Sveučilište u Dubrovniku Rade Garić
UV/VIS spektrofotometar Analytik Jena Specord 200 UV/VIS spektrofotometar Analytik Jena Specord 200 (Šestar ID: 2008) Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet Marijana Pocrnić
UV/Vis spektrofotometar Cary 4000 (Varian, Mulgrave, Victoria, Australia) (Šestar ID: 73) Autoriziran Institut Ruđer Bošković Branka Mihaljević
UV/Vis spektrofotometar Cary 50 Probe UV/Vis spektrofotometar Cary 50 Probe (Šestar ID: 734) Autoriziran Institut Ruđer Bošković Marijana Jurić
UV/VIS spektrofotometar Cary 50 Solascreen, Varian (Šestar ID: 3184) Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet Anita Tarbuk
UV/VIS Spektrofotometer (Šestar ID: 2392) Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet Kristina Kljak
UV/VIS Spektrometar UV/VIS Spektrometar (Šestar ID: 2116) Institut Ruđer Bošković Vlado Cuculić
UV/Vis-NIR spektrofotometar Cary 5, Varian UV/Vis-NIR spektrofotometar Cary 5, Varian (Šestar ID: 317) Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet Danijel Namjesnik
UVIDOC HD5-20MX Gel dokumentacijski sustav (Šestar ID: 1297) Hrvatski šumarski institut Fikret Ahmetović
UVIDOC-HD6 26MX Touch UVIpure UVIDOC-HD6 26MX Touch UVIpure (Šestar ID: 712) Autoriziran Institut Ruđer Bošković Sonja Lesjak
UVItec Alliance 4.7 for Fluorescence and Chemiluminescence Systems UVItec Alliance 4.7 for Fluorescence and Chemiluminescence Systems (Šestar ID: 3077) Institut Ruđer Bošković Jasminka Golubić Talić
Uwitec gravitacijski korer (Šestar ID: 2056) Institut Ruđer Bošković Damir Kapetanović
Uzgojna komora Uzgojna komora (Šestar ID: 2157) Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za biologiju Gorica Veselic
Uzorkivač aerosola (Šestar ID: 759) Autoriziran Institut Ruđer Bošković Irena Ciglenečki-Jušić