Pregled instrumenata

Brza pretraga →

ULTRACENTRIFUGA SORVAL (Šestar ID: 308) Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet Šestar Administrator
Ultracentrifuga WX 80 (Thermo Scientific - Sorvall) (Šestar ID: 89) Sveučilište u Rijeci Petra Karanikić
Ultracentrifuga; Thermo scientific, SORVALL WX ULTRA 80 (Šestar ID: 2972) Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet Dalibor Broznić
Ultracentrifugalni mlin, Retsch ZM200 (Šestar ID: 2753) Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Maja Staničić
Ultramikrotom Ultramikrotom (Šestar ID: 2433) Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet Katarina Vukojević
Ultramikrotom RMC MT-X Ultramikrotom RMC MT-X (Šestar ID: 2436) Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet Katarina Vukojević
Ultrasonična kupelj (Šestar ID: 2458) Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet Kristina Kljak
Ultrazvučna kupelj (Šestar ID: 856) Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet Ivona Filipović
Ultrazvučna kupelj Ultrazvučna kupelj (Šestar ID: 1197) Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet Maja Novosel
Ultrazvučna kupelj (Šestar ID: 2613) Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Maja Staničić
Ultrazvučna kupelj Ultrazvučna kupelj (Šestar ID: 2702) Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Katarina Lisak Jakopović
Ultrazvučna kupelj (Šestar ID: 2722) Poljoprivredni institut Osijek Marija Viljevac
Ultrazvučna kupelj (Sonorex Super RK 100 H, Bandelin) (Šestar ID: 2640) Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Maja Staničić
Ultrazvučna kupelj Sonis 20 Ultrazvučna kupelj Sonis 20 (Šestar ID: 1709) Hrvatski geološki institut Tomislav Kurečić
Ultrazvučna kupelj Sonis4 Ultrazvučna kupelj Sonis4 (Šestar ID: 1708) Hrvatski geološki institut Tomislav Kurečić
Ultrazvučna kupelj Sonorex Super RK 100/H, (Bandelin) Ultrazvučna kupelj Sonorex Super RK 100/H, (Bandelin) (Šestar ID: 1196) Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet Maja Novosel
Ultrazvučna kupelj, Elma, Elmasonic P 120 H (Šestar ID: 2755) Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Maja Staničić
Ultrazvučna sonda XL Misonix Ultrazvučna sonda XL Misonix (Šestar ID: 2055) Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet Danijel Namjesnik
Ultrazvučni denzitometar (Šestar ID: 640) Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada Šestar Administrator
Ultrazvučni generator - Misonix Sonicator S-4000 Ultrazvučni generator - Misonix Sonicator S-4000 (Šestar ID: 1890) Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Anet Režek Jambrak