Pregled instrumenata

Brza pretraga →

Brodostrojarski simulator - Konsberg K-Sim Brodostrojarski simulator - Konsberg K-Sim (Šestar ID: 1643) Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet Dario Ogrizović
Brodostrojarski simulator - Norcontrol Diesel Engine Simulator DPS 100 Brodostrojarski simulator - Norcontrol Diesel Engine Simulator DPS 100 (Šestar ID: 1642) Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet Dario Ogrizović
Brodostrojarski simulator - Transas Engine Room Simulator ERS 4000 ver.7.3 Brodostrojarski simulator - Transas Engine Room Simulator ERS 4000 ver.7.3 (Šestar ID: 428) Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet Dario Ogrizović
Brojač somatskih stanica (Šestar ID: 933) Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet Davorka Čubelić
Brojač zrna (Šestar ID: 998) Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet Davorka Čubelić
Brojač zrna s dozatorom (Šestar ID: 1010) Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet Davorka Čubelić
Bruker Equinox 55 spektrometar s Raman modulom FRA 106-s (Šestar ID: 165) Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet Šestar Administrator
Brza kamera Brza kamera (Šestar ID: 166) Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet Michaela Hruškova-Hasan
BTEX analizator (Šestar ID: 613) Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada Šestar Administrator
BTS telemetrijski EMG sustav za analizu EMG-a (Šestar ID: 1822) Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva Josipa Čalić
Büchi univerzalni sistem za ekstrakciju Büchi univerzalni sistem za ekstrakciju (Šestar ID: 1252) Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek Maja Novoselec
Bušilica za cilindrične uzorke, DD 120 Bušilica za cilindrične uzorke, DD 120 (Šestar ID: 1790) Hrvatski geološki institut Iris Bostjančić
CAD/CAM Sustav konstrukcijske pripreme odjeće (Šestar ID: 167) Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet Šestar Administrator
Calc Scan Mobile DEXA (Šestar ID: 332) Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet Šestar Administrator
Camera infrared temperature (Šestar ID: 879) Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet Davorka Čubelić
Casagrandeov uređaj Casagrandeov uređaj (Šestar ID: 1406) Hrvatski geološki institut Iris Bostjančić
Casagrandeov uređaj za plastičnost Casagrandeov uređaj za plastičnost (Šestar ID: 1558) Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek Maja Novoselec
CCD KAMERA (Šestar ID: 168) Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet Šestar Administrator
Čelični okvir s dva hidraulična aktuatora Zwick Roell kapaciteta 500kN i 250 kN Čelični okvir s dva hidraulična aktuatora Zwick Roell kapaciteta 500kN i 250 kN (Šestar ID: 1487) Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet Dino Randić
Ćelije sa grafitnim kokilama fiksne točke (Šestar ID: 174) Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje Šestar Administrator