Pregled instrumenata

Brza pretraga →

Atomski apsorpcijski spektrometar Perkin Elmer Aanalyst 700 Atomski apsorpcijski spektrometar Perkin Elmer Aanalyst 700 (Šestar ID: 1785) Hrvatski geološki institut Marija Horvat
Atomski apsorpcijski spektrometar Perkin Elmer AAnalyst 800 i FIAS 100 za Hg (hidridna tehnika) Atomski apsorpcijski spektrometar Perkin Elmer AAnalyst 800 i FIAS 100 za Hg (hidridna tehnika) (Šestar ID: 1411) Geotehnički fakultet Dragana Dogančić
Atomski apsorpcijski spektrometar PinAAcle 900F Atomski apsorpcijski spektrometar PinAAcle 900F (Šestar ID: 2943) Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet Marin Ugrina
Atomski apsorpcijski spektrometar s grafitnom tehnikom Atomski apsorpcijski spektrometar s grafitnom tehnikom (Šestar ID: 1650) Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet Anita Štrkalj
ATOMSKI APSORPCIONI SPEKTOMETAR (Šestar ID: 843) Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet Ivona Filipović
Atomski asorpcijski spektrofotometar (Šestar ID: 886) Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet Davorka Čubelić
Atomski emisijski spektrometar uz induktivno spregnutu plazmu (ICP-AES) Atomski emisijski spektrometar uz induktivno spregnutu plazmu (ICP-AES) (Šestar ID: 1636) Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet Miljenko Klarić
ATR instrumentalni dodatak FTIR spektrometru (Šestar ID: 995) Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet Davorka Čubelić
ATRICS - Napredni sustav za snimanje godova ATRICS - Napredni sustav za snimanje godova (Šestar ID: 1993) Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet Anja Žmegač
Atrics sustav za dendrorkonološka istraživanja (Šestar ID: 1989) Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet Stjepan Mikac
Auto Fyber Analyser A20001 (Šestar ID: 1030) Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet Davorka Čubelić
AutoAnalyzer, Seak Analytical AA3 (Šestar ID: 650) Institut za oceanografiju i ribarstvo Katarina Božanić
Autoklav (Šestar ID: 931) Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet Davorka Čubelić
Autoklav (Šestar ID: 972) Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet Davorka Čubelić
Autoklav (Šestar ID: 1470) Institut za poljoprivredu i turizam Marina Svorcina
autoklav autoklav (Šestar ID: 2058) Institut Ruđer Bošković Ines Sviličić Petrić
Autoklav Autoklav (Šestar ID: 2123) Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Andrea Bilić
Autoklav Autoklav (Šestar ID: 2185) Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Katarina Lisak Jakopović
Autoklav Autoklav (Šestar ID: 2317) Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek Maja Novoselec
Autoklav Autoklav (Šestar ID: 2319) Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek Maja Novoselec