Pregled instrumenata

Brza pretraga →

4D-Nukleofektor (Lonza) Sveučilište u Rijeci Petra Karanikić
7300 Real Time PCR System Institut Ruđer Bošković Jelena Knežević
75000 Fast Real-Time PCR sustav (Applied Biosystems) Sveučilište u Rijeci Petra Karanikić
825-UVC PCR komora Hrvatski šumarski institut Fikret Ahmetović
a Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva Nikola Mišković
aa Sveučilište u Rijeci Vanja Travaš
AAS - elementna analiza AAS - elementna analiza Institut Ruđer Bošković Josip Bronić
ABI PRISM 310 Genetic Analyzer Institut Ruđer Bošković Vesna Musani
ABI PRISM 310 genetički analizator Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek Šestar Administrator
ABI PRISM 310 genetički analizator Institut za antropologiju Luka Bočkor
ABI PRISM 377DNA Sequencer Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet Šestar Administrator
ABI PRISM 7000 SDS Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek Šestar Administrator
ABI PRISM TM 6100 Nucleic Acid PrepStation Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet Šestar Administrator
AC susceptibilnost visoke razlučivosti Institut za fiziku Šestar Administrator
ACB 300 analitička vaga Hrvatski šumarski institut Fikret Ahmetović
Acido-bazni analizator krvi Acido-bazni analizator krvi Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku Maja Novoselec
ACUSON X-500 Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet Šestar Administrator
Affymetrix GeneChip System 3000 7G Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet Šestar Administrator
AFM sustav za mikroskopiju atomskih sila (Bruker) AFM sustav za mikroskopiju atomskih sila (Bruker) Institut Ruđer Bošković Nadica Ivošević DeNardis
Afrometar Institut za poljoprivredu i turizam Ivana Horvat