Pregled instrumenata

Brza pretraga →

Analitička vaga GF-300-EC (Šestar ID: 1304) Hrvatski šumarski institut Fikret Ahmetović
Analitička vaga KERN ALJ 220-4 Analitička vaga KERN ALJ 220-4 (Šestar ID: 2814) Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet Željka Pavlović
Analitička vaga KS205 (Šestar ID: 860) Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet Ivona Filipović
Analitička vaga Mettler Toledo (Šestar ID: 858) Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet Ivona Filipović
Analitička vaga MS15KLE, Mettler Toledo (Šestar ID: 1311) Hrvatski šumarski institut Fikret Ahmetović
Analitička vaga Nimbus NBL 214i Analitička vaga Nimbus NBL 214i (Šestar ID: 2751) Sveučilište Sjever Neva Babić
analitička vaga OHAUS (Šestar ID: 3178) Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet Sanja Slunjski
Analitička vaga OHAUS  Explorer  1140 Analitička vaga OHAUS Explorer 1140 (Šestar ID: 2422) Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet Katarina Vukojević
Analitička vaga OHAUS DV215CD Analitička vaga OHAUS DV215CD (Šestar ID: 3155) Hrvatski veterinarski institut Marijana Sokolovic
ANALITIČKA VAGA PRECISA 62A ANALITIČKA VAGA PRECISA 62A (Šestar ID: 1081) Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet Maja Novosel
Analitička vaga RADWAG AS220.R2 Analitička vaga RADWAG AS220.R2 (Šestar ID: 2205) Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za biologiju Gorica Veselic
Analitička vaga Sartprius (Šestar ID: 1278) Hrvatski šumarski institut Fikret Ahmetović
Analitička vaga XS203S, Mettler Toledo (Šestar ID: 1310) Hrvatski šumarski institut Fikret Ahmetović
Analitička vaga, Gibertini, Crystal 200 (Šestar ID: 2684) Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Maja Staničić
Analitička vaga, Ohaus PA224C (Šestar ID: 2485) Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Maja Staničić
Analitički HPLC (Šestar ID: 155) Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet Šestar Administrator
analitički HPLC sustav Waters (Šestar ID: 2296) Sveučilište u Zagrebu Tihana Kurtović
Analitički vibrirajući uređaj za prosijavanje Retsch AS200 (Šestar ID: 2939) Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Maja Staničić
Analizator antibiotika - charm II. 600 (Šestar ID: 156) Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet Šestar Administrator
Analizator C, H, N, S automatski (Šestar ID: 450) Institut Ruđer Bošković Biserka Špoljar