Pregled instrumenata

Brza pretraga →

ALOKA PROSOUND DIG. (Šestar ID: 154) Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet Šestar Administrator
AlphaGUARD professional radon monitor AlphaGUARD professional radon monitor (Šestar ID: 1077) Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Sanja Karačić
AlphaGUARD Professional Radon Monitor AlphaGUARD Professional Radon Monitor (Šestar ID: 3260) Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Marina Poje
amaZon ETD spektrometar masa amaZon ETD spektrometar masa (Šestar ID: 58) Institut Ruđer Bošković Snježana Kazazić
Amersham Imager 680 (Šestar ID: 2765) Sveučilište u Zagrebu Tihana Kurtović
AMIS 2000 medical mass spectrometer system (Šestar ID: 329) Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet Šestar Administrator
Analitička vaga Analitička vaga (Šestar ID: 729) Institut Ruđer Bošković Marijana Erk
Analitička vaga Analitička vaga (Šestar ID: 1398) Hrvatski geološki institut Tomislav Kurečić
analitička vaga (Šestar ID: 2042) Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet Stjepan Špalj
Analitička vaga Analitička vaga (Šestar ID: 2119) Institut Ruđer Bošković Blaženka Gašparović
Analitička vaga (Šestar ID: 2283) Institut Ruđer Bošković Tatjana Mijošek
Analitička vaga (Šestar ID: 2351) Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Jurica Žučko
Analitička vaga (Šestar ID: 2386) Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet Kristina Kljak
Analitička vaga Analitička vaga (Šestar ID: 2445) Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek Maja Novoselec
Analitička vaga (Šestar ID: 2602) Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Maja Staničić
Analitička vaga (Šestar ID: 2707) Poljoprivredni institut Osijek Marija Viljevac
Analitička vaga (Šestar ID: 3143) Institut za arheologiju Hrvoje Kalafatić
Analitička vaga (XS105 DualRange, Mettler Toledo) (Šestar ID: 2628) Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Maja Staničić
Analitička vaga AB204-S Mettler Toledo Analitička vaga AB204-S Mettler Toledo (Šestar ID: 2097) Sveučilište u Dubrovniku Katica Butigan
analitička vaga Cubis (Šestar ID: 2288) Sveučilište u Zagrebu Tihana Kurtović