Pregled instrumenata

Brza pretraga →

Vibraciona tresilica za sijanje Vibraciona tresilica za sijanje (Šestar ID: 1186) Hrvatski geološki institut Tomislav Kurečić
Vibratom Vibratom (Šestar ID: 2432) Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet Katarina Vukojević
Vibrometar Brüel & Kjær 4447 Vibrometar Brüel & Kjær 4447 (Šestar ID: 2495) Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet Marin Bačić
Vibromix 204EV (Šestar ID: 2272) Institut Ruđer Bošković Tomislav Kralj
VIBROSKOP I VIBRODYN 400 (Šestar ID: 321) Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet Šestar Administrator
Vibrostol za ispitivanje konstrukcija (Šestar ID: 365) Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Šestar Administrator
Vicat (Šestar ID: 1951) Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje Tatjana Haramina
Video okular Video okular (Šestar ID: 1211) Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet Maja Novosel
VIS spektrofotometar Hach DR 3900 VIS spektrofotometar Hach DR 3900 (Šestar ID: 1881) Hrvatski geološki institut Ozren Hasan
Višekanalni čitač mikrotitarskih pločica Synergy HTX SL1FA Višekanalni čitač mikrotitarskih pločica Synergy HTX SL1FA (Šestar ID: 2011) Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet Mladen Miloš
Višenamjenska centrifuga s hlađenjem Višenamjenska centrifuga s hlađenjem (Šestar ID: 2993) Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet Denis Giljević
Višenamjenski rendgenski difraktometar - reflekcija, transmisija, SAXS, mikropovršina Višenamjenski rendgenski difraktometar - reflekcija, transmisija, SAXS, mikropovršina (Šestar ID: 1872) Institut Ruđer Bošković Daniel Mark Lyons
Višeprocesorsko računalo (Šestar ID: 434) Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet Šestar Administrator
Viskozimetar (Šestar ID: 927) Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet Davorka Čubelić
Viskozimetar po HOPPLER-u (Šestar ID: 873) Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet Davorka Čubelić
Visokofrekventni radar-24-27MHz Visokofrekventni radar-24-27MHz (Šestar ID: 1393) Institut za oceanografiju i ribarstvo Katarina Božanić
Visokotlačni homogenizator Visokotlačni homogenizator (Šestar ID: 64) Institut Ruđer Bošković Oliver Vugrek
Visokotlačni reaktor Visokotlačni reaktor (Šestar ID: 777) Institut Ruđer Bošković Davor Margetić
Visokotlačni tekućinski kromatograf (Šestar ID: 322) Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet Šestar Administrator
Visokoučinkovit tekućinski kromatograf Visokoučinkovit tekućinski kromatograf (Šestar ID: 704) Institut Ruđer Bošković Andreja Lesac