Pregled instrumenata

Brza pretraga →

Vertikalni uređaj za izradu kapilara P-30)(Sutter Instruments) (Šestar ID: 1210) Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet Maja Novosel
Vezani sustav GC/MS Vezani sustav GC/MS (Šestar ID: 2213) Institut Ruđer Bošković Marina Šekutor
Vezani sustav induktivno spregnuta plazma - spektrometar masa (ICP-MS) Agilent 7500cx Vezani sustav induktivno spregnuta plazma - spektrometar masa (ICP-MS) Agilent 7500cx (Šestar ID: 645) Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada Jasna Jurasovic
Vezani sustav plinski kromatograf - spektrometar masa (GC-MS) Vezani sustav plinski kromatograf - spektrometar masa (GC-MS) (Šestar ID: 646) Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada Šestar Administrator
Vezani sustav plinski kromatograf - spektrometar masa (GC-MS) (Šestar ID: 647) Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada Šestar Administrator
Vezani sustav plinski kromatograf - spektrometar masa (GC-MS/MS) (Šestar ID: 648) Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada Šestar Administrator
Vezani sustav tekućinske kromatografije i masene spektrometrije (Šestar ID: 319) Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Šestar Administrator
Vezani sustav tekućinski kromatograf-spektrometar masa (HPLC-MS/MS) (Šestar ID: 320) Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Šestar Administrator
Vezani sustav tekućinski kromatograf-spektrometar masa (HPLC-MS/MS) Vezani sustav tekućinski kromatograf-spektrometar masa (HPLC-MS/MS) (Šestar ID: 2987) Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet Vladimir Mrljak
VEZANI SUSTAV TEKUĆINSKI KROMATOGRAF-SPEKTROMETAR MASA, VARIAN MS-500 (Šestar ID: 433) Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet Šestar Administrator
Vibraciona tresilica za sijanje Vibraciona tresilica za sijanje (Šestar ID: 1186) Hrvatski geološki institut Tomislav Kurečić
Vibratom Vibratom (Šestar ID: 2432) Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet Katarina Vukojević
Vibrometar Brüel & Kjær 4447 Vibrometar Brüel & Kjær 4447 (Šestar ID: 2495) Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet Marin Bačić
Vibromix 204EV (Šestar ID: 2272) Institut Ruđer Bošković Tomislav Kralj
VIBROSKOP I VIBRODYN 400 (Šestar ID: 321) Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet Šestar Administrator
Vibrostol za ispitivanje konstrukcija (Šestar ID: 365) Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Šestar Administrator
Vicat (Šestar ID: 1951) Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje Tatjana Haramina
Video okular Video okular (Šestar ID: 1211) Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet Maja Novosel
VIS spektrofotometar Hach DR 3900 VIS spektrofotometar Hach DR 3900 (Šestar ID: 1881) Hrvatski geološki institut Ozren Hasan
Višekanalni čitač mikrotitarskih pločica Synergy HTX SL1FA Višekanalni čitač mikrotitarskih pločica Synergy HTX SL1FA (Šestar ID: 2011) Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet Mladen Miloš