Pregled instrumenata

Brza pretraga →

UV Transiluminator (Šestar ID: 2268) Institut Ruđer Bošković Tomislav Kralj
UV transiluminator UV transiluminator (Šestar ID: 2783) Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet Ida Svetličić
UV transiluminator Fisherbrand UV transiluminator Fisherbrand (Šestar ID: 3041) Sveučilište u Dubrovniku Rade Garić
UV uređaj za križno povezivanje CL—E508 UV uređaj za križno povezivanje CL—E508 (Šestar ID: 1205) Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet Maja Novosel
UV-1800 UV-Spektrofotometar UV-1800 UV-Spektrofotometar (Šestar ID: 2577) Institut Ruđer Bošković Ena Pritišanac
UV-VID spektrofotometar (Šestar ID: 730) Institut Ruđer Bošković Jasminka Kontrec
UV-VIS NIR SPEKTROFOTOMETAR 3600Plus UV-VIS NIR SPEKTROFOTOMETAR 3600Plus (Šestar ID: 3338) Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za kemiju Sanja Karačić
UV-VIS Spektofotometar (Šestar ID: 2307) Institut za poljoprivredu i turizam Barbara Sladonja
UV-VIS spektrofotometar UV-VIS spektrofotometar (Šestar ID: 1261) Hrvatski geološki institut Tomislav Kurečić
UV-VIS spektrofotometar UV-VIS spektrofotometar (Šestar ID: 1417) Geotehnički fakultet Dragana Dogančić
UV-VIS Spektrofotometar UV-VIS Spektrofotometar (Šestar ID: 1521) Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek Maja Novoselec
UV-Vis Spektrofotometar UV-Vis Spektrofotometar (Šestar ID: 1603) Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek Maja Novoselec
UV-VIS spektrofotometar UV-VIS spektrofotometar (Šestar ID: 2130) Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Andrea Bilić
UV-VIS spektrofotometar UV-VIS spektrofotometar (Šestar ID: 2916) Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet Miljenko Klarić
UV-VIS spektrofotometar UV-VIS spektrofotometar (Šestar ID: 3234) Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet Denis Giljević
UV-VIS Spektrofotometar (Šestar ID: 3334) Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Sanja Karačić
UV-VIS Spektrofotometar UV-VIS Spektrofotometar (Šestar ID: 3337) Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za kemiju Sanja Karačić
UV-VIS spektrofotometar HACH DR/4000U (Šestar ID: 2921) Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet Valerija Majetić Germek
UV-VIS spektrofotometar PerkinElmer (Lambda 25) (Šestar ID: 2556) Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Mojca Čakić
UV-vis spektrometar (Šestar ID: 785) Institut Ruđer Bošković Nikola Basarić