Pregled instrumenata

Brza pretraga →

UV-VIS spektrofotometar UV-VIS spektrofotometar (Šestar ID: 1417) Geotehnički fakultet Dragana Dogančić
UV-VIS Spektrofotometar UV-VIS Spektrofotometar (Šestar ID: 1521) Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek Maja Novoselec
UV-Vis Spektrofotometar UV-Vis Spektrofotometar (Šestar ID: 1603) Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek Maja Novoselec
UV-VIS spektrofotometar UV-VIS spektrofotometar (Šestar ID: 2130) Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Andrea Bilić
UV-VIS spektrofotometar UV-VIS spektrofotometar (Šestar ID: 2916) Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet Miljenko Klarić
UV-VIS spektrofotometar UV-VIS spektrofotometar (Šestar ID: 3234) Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet Denis Giljević
UV-VIS Spektrofotometar (Šestar ID: 3334) Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Sanja Karačić
UV-VIS Spektrofotometar UV-VIS Spektrofotometar (Šestar ID: 3337) Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za kemiju Sanja Karačić
UV-VIS spektrofotometar HACH DR/4000U (Šestar ID: 2921) Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet Valerija Majetić Germek
UV-VIS spektrofotometar PerkinElmer (Lambda 25) (Šestar ID: 2556) Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Mojca Čakić
UV-vis spektrometar (Šestar ID: 785) Institut Ruđer Bošković Nikola Basarić
UV/VIS 1700 Shimadzu spektrofotometar (Šestar ID: 2371) Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet Slaven Jurić
UV/VIS Spektrofotometar UV/VIS Spektrofotometar (Šestar ID: 839) Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet Sanja Slunjski
UV/VIS spektrofotometar (Šestar ID: 1455) Institut za poljoprivredu i turizam Igor Lukić
UV/VIS Spektrofotometar (Šestar ID: 2721) Poljoprivredni institut Osijek Marija Viljevac
UV/VIS spektrofotometar UV/VIS spektrofotometar (Šestar ID: 3044) Sveučilište u Dubrovniku Rade Garić
UV/VIS spektrofotometar Analytik Jena Specord 200 UV/VIS spektrofotometar Analytik Jena Specord 200 (Šestar ID: 2008) Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet Marijana Pocrnić
UV/Vis spektrofotometar Cary 4000 (Varian, Mulgrave, Victoria, Australia) (Šestar ID: 73) Institut Ruđer Bošković Branka Mihaljević
UV/Vis spektrofotometar Cary 50 Probe UV/Vis spektrofotometar Cary 50 Probe (Šestar ID: 734) Institut Ruđer Bošković Marijana Jurić
UV/VIS spektrofotometar Cary 50 Solascreen, Varian (Šestar ID: 3184) Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet Anita Tarbuk